W dniu 15.03.2017 odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia, Panem Markiem Tombarkiewicz, w sprawie cyklu warsztatów organizowanych we współpracy Polskiej Federacji Szpitali oraz Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Warsztaty kierowane są do menedżerów szpitali i będą dotyczyły istotnych zagadnień związanych ze skutkami zmian 
legislacyjnych. Warsztaty odbędą się w następujących miastach: Wrocław, Łódź, Poznań, Kraków oraz Olsztyn. W czerwcu odbędzię się w Warszawie spotkanie podsumowujące na którym zaprezentowany zostanie wypracowany podczas wszystkich spotkań zestaw rekomendacji. 

W spotkaniu wzięli udział Jarosław J. Fedorowski (PFSz), Beata Jagielska (PKMP), Adam Twarowski (PKMP) oraz Paweł Kroczek (MMM).