10.06.2021r. odbyło się spotkanie  prof.Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa PFSz z dr Adamem Niedzielskim , Ministrem Zdrowia.

Wśród omawianych tematów, m.in. propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące reformy szpitali oraz projekt certyfikacji menedżerów szpitali.

Polska Federacja Szpitali prowadzi obecnie badania wśród dyrektorów szpitali, którego celem jest pokazanie kwalifikacji i doświadczenia kadry zarządzającej (link do ankiety)

Minister Zdrowia zaprosił #PFSz do dalszych konsultacji i zaproponował aby nasze środowisko przedstawiło propozycję profilu kompetencyjnego dyrektora szpitala. W tej sprawie zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy #MZ i #PFSz. Planujemy stworzenie grupy roboczej #PFSz ds. kadry zarządzającej szpitalami.

Nie oznacza to poparcia dla koncepcji centralnie certyfikowanego korpusu menedżerskiego sektora szpitalnego, jest natomiast działaniem na rzecz promowania dobrze wykształconej, kompetentnej i doświadczonej szpitalnej kadry zarządzającej.

W kwestii reformy szpitali #PFSz wraz z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia stoi na stanowisku budowania organizacji koordynowanej ochrony zdrowia i konkurencji opartej na wartości dla pacjenta.