W dniu 02.12.2020r. odbyło się spotkanie online Polskiej Federacji Szpitali reprezentowanej przez Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa PFSz oraz Urszulę Szybowicz, Project Manager z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych reprezentowanego przez p.Bartosza Mikołajczyka oraz p.Krzysztofa Tłoczka.
Spotkanie dotyczyło stanowiska PFSz dot. zawodu opiekuna medycznego która w ostatnim czasie była opiniowana na prosbę Ministerstwa Zdrowia. W Polsce jest niemalże 45tys. osób z dyplomem ukończenia szkolenia na opiekuna medycznego. Personel ten może wspierać pozostały personel medyczny w szpitalach i poza nimi. PFSz wspólnie z OSOM podejmie prace nad projektem dot. proponowanych zmian w zakresie obowiązków opiekuna medycznego oraz stworzeniem możliwego katalogu certyfikatów kierunkowych dla tego zawodu. O dalszych postepach prac będziemy Państwa na bieżąco informować wraz z prośbą o opinię inne organizacje tj m.in. Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych czy Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.
Bardzo cieszy nas kolejna inicjatywa mająca na celu poprawę jakości opieki nad pacjentami.

Ponadto 3.12.2020 został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, obejmujący zmiany w kształceniu opiekuna medycznego.