Niezmiernie miło nam poinformować,  iż Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego (CMKP)w Warszawie dołączył do grona szpitali zrzeszonych w PFSz!.

Zgodnie ze Statutem nadanym zarządzeniem nr 26/2019 dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dn. 12.03.2019 roku (z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego (CMKP) jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego kompetencje w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji wykonuje CMKP, jako podmiot tworzący.

Historia Szpitala sięga lat 1928-1931 kiedy to w obecnych budynkach szpitalnych funkcjonował Związek Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. Po jego likwidacji w 1935 roku, budynek stał się siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1938-39 dobudowano do niego skrzydła pomiędzy ulicami Rozbrat, a Czerniakowską. W czasie Powstania urządzono w nim powstańczy szpital polowy, który był kluczową pozycją między Śródmieściem, a Powiślem, służąc jako główna baza sanitarna na Powiślu Czerniakowskim.

Po zniszczeniach wojennych, w 1945  roku, obecny budynek Szpitala został odbudowany. W 1955 roku zlikwidowano ZUS, a jego funkcje przejęły związki zawodoweMinisterstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe. W październiku 1956 roku przeniesiono z Żyrardowa do Warszawy szpital wojewódzki. Władze przeznaczyły na ten cel biurowiec przy zbiegu ulic Czerniakowskiej. W maju 1957 roku Szpital Wojewódzki przyjął pierwszych pacjentów, a w 1967 r.  otrzymał imię wybitnego internisty, pierwszego ordynatora Oddziału Wewnętrznego, prof. Witolda Orłowskiego. W dniu 12.06.1975 r. uchwałą Ministra Zdrowia powołano Kliniczny Szpital Zespolony, a jako Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP funkcjonował od września 1981 roku.

Obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP  działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711), zarządzenia Ministra Zdrowia nr 13/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a także statutu Szpitala.

Do podstawowych celów Szpitala należy prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i udziale w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych CMKP w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych podmiotów w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia oraz prowadzić prace badawcze we własnym zakresie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, w zakresie specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Szpital dysponuje następującymi oddziałami klinicznymi i bazą 245 lóżek:

Oddział Kliniczny Diagnostyki i Leczenia Bólu

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii
Oddział Kliniczny Neonatologii

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Oddział Kliniczny Okulistyki

Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Oddział Kliniczny Urologii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

W Szpitalu funkcjonują również: izba przyjęć i centralny blok operacyjny. Szpital posiada Przychodnię Specjalistyczną, poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także zakłady diagnostyczne.