Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Powstał 1968 roku, a w 2022r  mijają 54 lata od chwili uruchomienia i oddania do eksploatacji Szpitala.

Szpital posiada ponad 20 Poradni, a także 4 Ośrodki Zdrowia oraz  9 Oddziałów Szpitalnych:

  • Izba Przyjęć,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ( zostanie wydzielony samodzielny Oddział Ortopedii)
  • Oddziałem Wewnętrznym z Pododdziałem IOM, Pododdziałem Zakaźnym, Pododdziałem Kardiologii, Pododdziałem Geriatrii
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków
  • Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Alergologii i Pulmonologii
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
  • Oddział Pulmonologii
  • Oddział Neurologii (w niedługim czasie uruchomiony zostanie Pododdział udarowy)

 W  Szpitalu zostanie w niedalekim czasie uruchomione nowe Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wyposażone w aparaty RTG oraz Tomograf.

Dyrektorem SPZOZ w Proszowicach jest dr n. med. Feliks Orchowski, natomiast Dyrektorem ds. Lecznictwa – dr n. med. Witold Mierniczek