Grupa Batna, operator grup zakupowych i członek wspierający PFSz z przyjemnością informuje, że dzięki współpracy z Polską Federacją Szpitali, udało się zakończyć ze znaczącym sukcesem największy w Polsce przetarg na dostawę rękawic medycznych.

“Stworzyliśmy Grupę Zakupową, w której skład weszło 13 szpitali, a liderem postępowania zostało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku pod kierownictwem Ewy Książek-Bator, członka Zarządu PFSz.  Wspólny wolumen zamówień, wg cen szacunkowych, przekroczył 7 mln PLN, z czego rozstrzygnięto aż 98,5%.  Pomimo znacznego wzrostu kursu USD, udało się osiągnąć średnie oszczędności w Grupie na poziomie 14% (w stosunku do cen historycznych); a jeden ze szpitali zanotował nawet 48% oszczędności”

“Warto wspomnieć, że na przykładzie jednego z uczestników, już na etapie prac przygotowawczych, wykazana została możliwość uzyskania dodatkowego 43% spadku wartości zamówienia, tylko dzięki dostosowaniu opisów przedmiotów zamówienia do wymagań innych uczestników Grupy. Przykład ten wyraźnie pokazuje jak ważna, w pracach Grupy Zakupowej jest analiza porównawcza pomiędzy szpitalami oraz udział ekspertów po stronie operatora Grupy.

Obecnie kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargów na płyny infuzyjne oraz pieluchomajtki; jesteśmy przekonani, że uda się w nich osiągnąć również niemałe oszczędności.

Mamy nadzieję, że dzięki temu i następnym tak udanym przetargom, wspólnie z PFSz uda się realizować naszą misję i polskie szpitale będą miały możliwość oszczędzenia znacznych środków na inne cele”

Prezes Batna Group – Łukasz Rozdeiczer

Zapraszamy szpitale do zakupów grupowych pod egidą PFSz !  Szczegóły w zakładce “Aktywności: zakupy grupowe”