Reprezentuj Polskę na 46 Światowym Kongresie Szpitali – zgłoś swój abstrakt i przedstaw w Lizbonie!
W dniach 25 – 27 października 2023 r., w Lizbonie, odbędzie się 46 Światowy Kongres Szpitali (46th World Hospital Congress) organizowany przez International Hospital Federation IHF. Polska Federacja Szpitali PFSz, jako reprezentant naszego kraju w IHF (IHF Full Member) zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestników rynku ochrony zdrowia, a szczególnie przedstawicieli szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania prac na najważniejsze wydarzenie środowiska szpitali na świecie, jakim jest Światowy Kongres Szpitali.
Motto 46 Światowego Kongresu Szpitali to: GLOBAL LEARNINGS – LOCAL ACTIONS
 
Światowy Kongres Szpitali to wyjątkowe globalne forum łączące liderów szpitali, ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej w celu dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, wymiany nowych pomysłów i innowacji oraz nawiązywania kontaktów z innymi menedżerami wyższego szczebla z całej międzynarodowej społeczności opieki zdrowotnej.
Komitet Naukowy 46 Światowego Kongresu Szpitali, w którego składzie jest Jarosław J. Fedorowski – prezes PFSz i członek zarządu IHF, serdecznie zaprasza zaprasza autorów i współautorów prac i projektów do zgłaszania streszczeń do wygłoszenia na Kongresie w formie krótkiej prezentacji ustnej lub plakatowej, w ramach pięciu ścieżek tematycznych.
Ścieżki tematyczne Światowego Kongresu Szpitali 2023:
  • Liderzy z powodzeniem nawigujący w przyszłość
  • Dobre samopoczucie i przyszłość naszych profesjonalistów
  • Innowacje w świadczeniu usług zdrowotnych
  • Stale rozwijający się cyfrowy krajobraz
  • Odporna na zmianę klimatu i zrównoważona opieka zdrowotna nowej generacji
Więcej informacji, w tym wytyczne dotyczące składania prac, można znaleźć na stronie internetowej: https://worldhospitalcongress.org/abstracts
Zachęcamy wszystkich członków PFSz do dzielenia się dobrymi praktykami, do zgłoszenia abstraktu i do udziału w 46 Światowym Kongresie Szpitali. To fantastyczna okazja, aby zaprezentować polskie osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Abstrakty można zgłaszać poprzez centralę PFSz lub bezpośrednio.
Polska Federacja Szpitali jest od kliku lat pełnoprawnym członkiem Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji szpitali z ponad 95-letnią historią (www.ihf-fih.org). Reprezentowaliśmy Polskę na Światowych Kongresach Szpitali w Omanie 2019, Barcelonie 2021 oraz w Dubaju 2022.
Jesteśmy głosem polskich szpitali na forum krajowym, europejskim i globalnym. Zapraszamy do wspólnego działania: integrujemy szpitale – razem osiągniemy więcej. 

#IHFLisbon#WHC2023