Podczas spotkania Zarządu Federacji 21.04.2017 dr Łukasz Więch omówił postępy w nawiązywaniu relacji biznesowych z Członkami PFSZ zainteresowanymi rozwojem dziedziny badań klinicznych na swoim terenie. Od czasu wstąpienia Synexus w szeregi Członków Wspierających, odbyło się kilkanaście bardzo wartościowych spotkań. Prowadzone są szczegółowe negocjacje w sprawie otwarcia pierwszego ośrodka badań klinicznych wspólnie z jednym ze szpitali należących do Federacji. Już niedługo możemy spodziewać się w tej kwestii dobrych wieści.

Tymczasem, dr Więch ponowił swoją ofertę do Członków Federacji, podkreślając przekonanie, że oferta Synexus może wesprzeć w znaczący sposób, zarówno finansowo jak i prestiżowo nawet duże podmioty, a także pomóc uporządkować pod kątem bezpieczeństwa, jakości i prawidłowości postępowania, dzięki utworzeniu dedykowanego centrum badań klinicznych, obszar badań klinicznych na terenie szpitala. Może również, poprzez to uporządkowanie, znacząco odciążyć zarząd szpitala, poprzez przejęcie całości obowiązków formalno-prawnych związanych z prowadzeniem badań na jego terenie. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem Synexus Polska Sp. Z o.o.