Przedstawiamy nowego członka wspierającego PFSz, firma HIS Solution,

Dla każdego szpitala kluczowe jest jak najszybsze i optymalne rozliczenie udzielonych świadczeń w celu uzyskania informacji o wartości zrealizowanych i pozytywnie zweryfikowanych przez NFZ świadczeń. W tym wyścigu z czasem i pogoni za jak najlepiej punktowanym JGP powszechnym staje się zjawisko „żonglowania” rozpoznaniem i procedurami medycznymi. Niestety zdarza się, iż owe „żonglowanie” prowadzi do niespójności w danych sprawozdawanych elektronicznie do NFZ (komunikat SWIAD) z dokumentacją medyczną pacjenta. W przypadku kontroli z NFZ fundusz weryfikuje zasadność sprawozdania danego ICD10 czy też ICD9 z zapisami w dokumentacji medycznej. W przypadku gdy zapisy w dokumentacji jawnie kłócą się ze sprawozdaniem elektronicznym, szpital w najlepszym przypadku musi skorygować rozliczenia, a nie rzadko również zapłacić karę. Z tego powodu niezwykle istotnym staje się nadzór nad procesem kompletowania dokumentacji medycznej pacjenta i jej spójności z danymi rozliczeniowymi.

Kluczowe jest, aby kierownictwo szpitala miało świadomość (narzędzie systemowe), iż na oddziałach zalega nieprzekazana do rozliczenia dokumentacja medyczna, ile jej jest oraz jaki jest powód nie przekazania ich do weryfikacji rozliczeniowej lub archiwum.

W dostępnych rozwiązaniach systemów klasy HIS nie ma obecnie na rynku dostępnych do tego narzędzi. Nie rzadko czas od skompletowania dokumentacji do jej przekazania trwa nienaturalnie długo, a najczęściej jest to związane z koniecznością oczekiwania na wynik badania histopatologicznego (np. zlecanego na zewnątrz), nieobecnością personelu odpowiedzialnego za uzupełnienie braków w dokumentacji, bądź po prostu braku odpowiednich narzędzi systemowych do monitorowania tego procesu dla personelu na oddziałach.

Jako grupa praktyków, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w szpitalu, często spotykamy się z taką sytuacją. Brak dedykowanej funkcjonalności w systemie HIS powodował, że osoby zarządzające szpitalem nie miały realnego narzędzia do monitorowania takich przypadków.

Reagując na oczekiwana osób decyzyjnych, pragniemy zaprezentować Państwu autorskie rozwiązanie w postaci Systemu Monitorowania Statusów Dokumentacji Medycznej, którego kluczowym elementem jest automatyczny import danych z systemu AMMS firmy Asseco Poland S.A.

Sercem system jest moduł dedykowany dla kierownictwa szpitala, dyrektorów medycznych, ordynatorów. Dzięki integracji z HIS, system na bieżąco monitoruje statusy numerów ksiąg głównych i w intuicyjny sposób prezentuje dane dla wybranego okresu np.: kierownictwo szpitala w szybki łatwy sposób otrzymuje informacje:

1)  Ile dokumentacji po wypisie nadal jest na oddziale.

2) ile dokumentacji nie zostało przekazanych do rozliczenia z NFZ,

3)  ile dokumentacji czeka na wynik badania histopatologicznego,

4)  ile dokumentacji zostało błędnie przygotowanych lub wprowadzono błędne dane rozliczeniowe NFZ.

Pozostałe moduły systemu dedykowane są dla personelu oddziałowego (zazwyczaj referenci medyczni), pracowników działów rozliczeń i archiwum.

Dodatkowe funkcjonalności systemu pozwalają m.in. na:

  • Prezentacje procentowej zdawalności dokumentacji medycznej dla wybranego oddziału.
  • Porównywanie okresów sprawozdawczych w ujęcie np. miesiąc do miesiąca.
  • Prezentację liczby wypisów ogółem, ilości wypisów przypadających na jednego lekarza, ilości lekarzy

Z uwagi na możliwość wykorzystania danych pochodzących z HIS, system posiada nieograniczone możliwości implementacji nowych funkcjonalności prezentujące dane pobrane z HIS.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest:

Marcin Kazana – Dyrektor ds. Rozwoju HIS-Solutions – mkazana@his-solutions.pl; tel.: 601 173 088