Polska Federacja Szpitali objęła Patronatem inicjatywę Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu organizuje ogólnopolski program certyfikacji szpitali „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Celem inicjatywy jest upowszechnianie dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą.

Działania prowadzone w ramach programu będą dążyły do wprowadzenia certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu.

Polska na tle innych krajów Europy zajmuje wysoką pozycję odnośnie leczenia żywieniowego pod kątem posiadania refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego. Dzięki temu polscy pacjenci mają łatwiejszy dostęp do wsparcia żywieniowego. Niestety, jeżeli chodzi o wdrażanie żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego w polskich szpitalach pozycja Polski znacząco spada, ponieważ nie wykorzystujemy w pełni zasobów, które posiadamy.

Korzyści dla szpitali wdrażających Dobre Praktyki Żywienia Klinicznego

 • Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom większe środki z NFZ
 • Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitala – Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności
 • Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ
 • Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta
 • Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.

Główne zasady udziału w programie:

 • Program przeznaczony jest dla szpitali
 • Udział w programie jest bezpłatny
 • Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego 2020
 • Certyfikat będzie przyznawany na okres dwóch lat
 • Certyfikat będzie mógł otrzymać szpital, który uzyska min. 42 punkty (na 60 możliwych) i pomyślnie przejdzie wizytę kontrolną
 • Szpital, który w jednym z kryteriów otrzyma punktację 0 będzie mógł otrzymać certyfikat, przy zastrzeżeniu zmiany tego punktu w ciągu 2 lat
 • Pierwszy etap – wysłanie formularza zgłoszeniowego, drugi etap – weryfikacja zgłoszeń i wizyta kontrolna w szpitalu

Więcej informacji na stronie: www.leczenieprzezzywienie.org

Zachęcamy wszystkie Szpitale do wzięcia udziału w programie :)