Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Swym zasięgiem statutowym obejmuje obszar Powiatu Wołomińskiego, teren zamieszkały obecnie przez ponad 250.000 ludzi. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Wołomiński, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych lub wykonujących zawód medyczny oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

W skład Szpitala wchodzi 11 Oddziałów, z których większość wyposażonych jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Oferuje pacjentom nie tylko kompleksowe usługi szpitalne na wysokim poziomie, lecz także opiekę specjalistyczną w 22 poradniach, różne formy opieki przed i poszpitalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

Świadczenia zdrowotne realizowane w Szpitalu udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rozwój Szpitala w aktualnym kształcie nie byłby możliwy bez finansowania z budżetu Powiatu Wołomińskiego, który jest dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy podmiotem tworzącym. Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz pracownicy Szpitala nie ustają w staraniach o dalszy jego rozwój, dzięki czemu Szpital ciągle przechodzi kolejne modernizacje i remonty. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa dzięki, której powiatowa placówka wzbogaci się o dwa nowoczesne budynki, w których zostaną zlokalizowane m.in. przychodnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych, punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, administracja Szpitala oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Niezwykły rozwój Szpitala znajduje uznanie wśród pacjentów, co daje pewność, że przyjęty został właściwy kierunek jego rozwoju, gwarantujący usługi na najwyższym poziomie.

źródło:https://szpitalwolomin.pl/szpital/