Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu dołącza do PFSz!

 

Priorytetowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń diagnostycznych w pracowniach: kardiometrycznej, endoskopii, diagnostyki obrazowej RTG, diagnostyki obrazowej USG, badań psychologicznych, a także opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W Opolu placówka służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych powstała w momencie utworzenia województwa opolskiego, czyli w połowie 1950 roku. Dniem rozpoczęcia działalności WYDZIAŁU ZDROWIA I POLIKLINIKI w budynku przy ul. Krakowskiej 44 był dzień pierwszego lipca 1950 roku.

Po uruchomieniu funkcjonowało kilka poradni, laboratorium analityczne, gabinet stomatologiczny, gabinet fizykoterapii, komisja lekarska, apteka. Zatrudnionych wówczas było niespełna 30 osób. Z biegiem lat, kiedy poszerzał się zakres świadczonych usług medycznych, powstawały kolejne poradnie specjalistyczne, wzrastała również liczba pracowników.

Od początku swojego istnienia mimo charakteru resortowego świadczy usługi medyczne także dla pacjentów nie związanych z resortem MSW, który docenili i nadal doceniają profesjonalność naszych pracowników.Ilość pacjentów chętnych do leczenia w jednostce od wielu lat jest wyższa niż możliwości „ zwłaszcza finansowe” naszych oddziałów i poradni.

 

Witamy w gronie członków #PFSz!