Do grona członków Polskiej Federacji Szpitali dołączył Szpital MSWiA we Wrocławiu.

Działalność SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu  prowadzona jest w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, a także z innymi podmiotami  np. w zakresie medycyny  pracy i programów zdrowotnych.

“Nasza jednostka, utworzona i nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, została zakwalifikowana jako szpital ogólnopolski w podstawowym systemie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  Leczenie Szpitalne odbywa się w sześciu oddziałach szpitalnych: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgicznym, ginekologicznym, internistycznym z pododdziałem endokrynologicznym, endokrynologicznym oraz w oddziale urazowo-ortopedycznym.” mówi Agata Lisiewicz-Kaleta, Dyrektor Szpitala

Szpital wyróżnia się na Dolnym Śląsku swoimi osiągnięciami związanymi z realizacją świadczeń  zdrowotnych z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych.  W ciągu roku w  Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonuje się ponad 500 tego rodzaju operacji, co plasuje nasz Szpital w dolnośląskiej czołówce pod względem liczby wykonanych zabiegów, zarówno pierwotnych, jak i rewizyjnych. Z tego też powodu Szpital cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem pacjentów decydujących się na leczenie w naszej placówce.

We Wrocławiu znaczący udział w leczeniu pacjentek ma Oddział Ginekologiczny. Jego pozycja  wynika przede wszystkim z  wysokiej jakości świadczonych usług i stosowania nowoczesnych metod leczenia, co w konsekwencji wpływa na systematyczny wzrost leczonych w tym oddziale.

Nowy Blok Operacyjny, który rozpoczął działalność w styczniu 2020 r., dysponuje trzema bardzo dobrze wyposażonymi salami operacyjnymi, co wpłynęło na jakość udzielania świadczeń i komfort pracy personelu.  Po zakończeniu budowy nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, możliwości nowego Bloku Operacyjnego zostaną w pełni wykorzystane poprzez rozszerzanie katalogu wykonywanych procedur z zakresu chirurgii ogólnej.

W Przychodniach MSWiA we Wrocławiu i w Jeleniej Górze realizowane są świadczenia w trybie ambulatoryjnym w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,  Leczenie Stomatologiczne, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza. Udzielamy również świadczeń w ramach programów zdrowotnych i medycyny pracy.

“Na decyzję o przystąpieniu do Polskiej Federacji Szpitali miał wpływ przede wszystkim charakter jej działalności. Postrzegamy tę organizację m.in. jako platformę wymiany doświadczeń i informacji,  jako miejsce szerokiej debaty na temat metod poprawy sytuacji finansowej jednostek systemu oraz sposobów ich wdrażania, czy też zmieniającego się otoczenia prawnego w ochronie zdrowia” dodaje Dyrektor Szpitala.