W Szpitalu na Klinach Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka, zainaugurował innowacyjny program B+R małoinwazyjnego leczenia raka szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem robota da Vinci

 

W piątek 29 stycznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka, uroczyście zainaugurował w krakowskim Szpitalu na Klinach projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy”. To nowy projekt współfinansowany przez władze województwa małopolskiego ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, który jest szansą na nowoczesne i małoinwazyjne leczenie z wykorzystaniem robota da Vinci dla pacjentek cierpiących na złośliwe nowotwory narządów rodnych – raka szyjki macicy i rak trzonu macicy. Dla 200 pacjentek  zakwalifikowanych do programu operacja będzie bezpłatna.

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów wśród kobiet w Polsce (odpowiadają za 23,1% z nich). Stanowią one także istotny problem zdrowotny, szczególnie u kobiet w młodym i średnim wieku (25-64 lat). Zgodnie ze statystykami, zgony nowotworowe dotyczą głównie młodych kobiet (22-44 lata) – jest to aż 31% wszystkich zgonów na nowotwory w tej populacji kobiet – i kobiet w średnim wieku (45-65) – aż 47,7%.

Z szacunków za rok 2020 wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła 2,3 tys. kobiet. I choć w ostatnich latach obserwujemy spadek zachorowalności i umieralności, statystyki w zakresie przeżyć wyglądają ciągle bardzo słabo na tle innych krajów europejskich. Natomiast w przypadku raka endometrium obserwujemy stale rosnącą tendencję zachorowalności i umieralności. W okresie 2005-2017 zachorowalność wzrosła o 44%, umieralność zaś ponad 120%. Szacuje się, że w 2020 r. diagnozę rak trzonu macicy usłyszało ponad 6,6 tys. Polek.

W województwie małopolskim zachorowalność na raka trzonu macicy wynosi 746 osób, a na raka szyjki macicy – 294 (dane za 2018 rok). Umieralność w Województwie Małopolskim z powodu raka trzonu macicy stanowi 4,9% w strukturze zgonów kobiet, co oznacza liczbę wyższą o 25% niż średnia dla Polski!  A jeszcze bardziej dramatycznie wygląda to, gdy popatrzymy na wyniki Polski na tle Europy.  W przypadku raka trzonu macicy przeżywalność wynosi 78%, podczas gdy w UE wynosi powyżej 90%. W przypadku szyjki macicy umieralność jest wyższa o 3% niż średnia dla Polski, a w raku szyjki macicy Polska miała już przed pandemią jedne z najgorszych wyników w UE.

Dlatego zaangażowanie władz województwa w program umożliwiający bezpłatny dostęp do leczenia ma tak ogromne znaczenie. Niestety pandemia spotęgowała problemy związane z leczeniem nowotworów w Polsce, gdyż drastycznie spadła liczba wykonywanych badań profilaktycznych, a co gorsza także badań diagnostycznych.  Alarmujące są również dane dotyczące spadku liczby kart DiLO wystawianych w 2020 r. do listopada w porównaniu do 2019 r.

Z pandemii jako społeczeństwo możemy wyjść ze znaczną skalą długu zdrowotnego. Musimy szukać metod i narzędzi pozwalających na poprawę skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych. Dlatego tak ważna jest inicjatywa badawczo-rozwojowa, którą podejmujemy w Małopolsce, ofertując pacjentkom dotkniętym rakiem szyjki i trzonu macicy program, w którym zyskują one bezpłatny dostęp do małoinwazyjnej operacji z wykorzystaniem robota da Vinci. Dlatego w tym miejscu chciałabym podkreślić zaangażowanie samorządu województwa małopolskiego, który wspiera inicjatywę ukierunkowaną na poprawę jakości leczenia onkologicznego. Dzięki tego typu projektom możemy rozwijać zaangażowanie nowych technologii w służbie medycyny i odpowiadać na potrzeby pacjentów. To również kolejny projekt, który buduje rozpoznawalność Małopolski jako regionu wspierającego innowacje i rozwój przedsiębiorstw – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy NEO Hospital.

Projekt przygotowany przez Grupę NEO Hospital to unikalne w skali Polski przedsięwzięcie. Jest to pierwsze badanie komercyjne w dziedzinie chirurgii robotycznej w naszym kraju. Projekt badawczo-rozwojowy, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020. Celem priorytetu 1 MRPO jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W ramach priorytetu 1. wspierane są działania przyczyniające się do wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Ludzkie zdrowie i życie to najważniejsze wartości, więc każde działanie, które pozwoli otoczyć je większą troską ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego jako samorząd województwa małopolskiego traktujemy przedsięwzięcia nacelowane na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w sposób priorytetowy. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szpitale zapewniały leczenie na najwyższym poziomie i z wykorzystaniem najlepszego sprzętu. Cieszę się, że placówki chcą ciągle się rozwijać, tworzą kolejne programy oparte o nowoczesne technologie i stają się prekursorami innowacyjnych metod terapeutycznychmówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Szczególne znaczenie inaugurowanego projektu podkreśla Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. – Rak jest podobnym zjawiskiem globalnym, jak pandemia koronawirusa. Choroby nowotworowe zbierają w Europie duże żniwo – co roku w Unii Europejskiej raka diagnozuje się u 3,5 mln osób, a 1,3 mln chorych umiera na tę chorobę. W Polsce nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów, a w ciągu kolejnych lat najprawdopodobniej staną się pierwszą, głównie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Tymczasem nawet 40 proc. tych zgonów można by uniknąć, gdyby diagnozę postawiono wcześniej lub chory miał lepszy dostęp do najnowszych metod leczenia. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zrozumieniu mechanizmów molekularnych zachodzących w transformacji normalnej komórki w komórkę rakową. Jednak nasza wiedza jest wciąż daleka od pełnej i wiele pozostaje do odkrycia. Niezbędna jest tutaj intensywna współpraca między środowiskami naukowymi, medycznymi, technologicznymi i przemysłowymi – wyjaśnia.

Jednocześnie podkreśla, że prace badawczo – rozwojowe na rzecz walki z rakiem, wdrażane w Polsce ze środków Unii Europejskiej, są ogromnie potrzebne, aby przekształcać chorobę nowotworową w chorobę przewlekłą, a nie śmiertelną. – Innowacje medyczne, odkrycia naukowe i nowe terapie z tej dziedziny mogą umożliwić chorym przeżycie wielu lat. Projekt RPO WM, dotyczący walki z nowotworami, wpisuje się w jeden z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w dziedzinie zdrowia, opracowując Europejski Plan Walki z Rakiem – Europe’s Beating Cancer Plan. Ma on na celu m.in.  maksymalizację badań i innowacji, aby lepiej zrozumieć czynniki ryzyka raka, poprawić diagnostykę oraz odkryć i wdrożyć obiecujące terapie i leczenie – dodaje Christopher Todd. W ramach projektu, należący do Grupy NEO Hospital krakowski Szpital na Klinach wykona 200 zabiegów, w tym 100 w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz 100 w grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą całkowicie bezpłatne. Koszt innowacyjnego przedsięwzięcia to ponad 12,5 mln zł, z czego ponad 7,3 mln to środki z Funduszy Europejskich.

– Naszym celem jest precyzja w wykonaniu zabiegu usunięcia nowotworu, a jednocześnie zachowanie jakości życia pacjentki po zabiegu. Wśród spodziewanych istotnych korzyści programu, m.in. mniejszy ból, mniejsze krwawienie śródoperacyjne, mniejsza liczba powikłań śród- i pooperacyjnych. Możliwość zastosowania robota da Vinci w operacyjnym leczeniu jest też szczególnie ważna dla pacjentek ze znacznym stopniem otyłości, u których gojenie się ran pooperacyjnych po zastosowaniu chirurgii klasycznej jest szczególnie trudne – mówi dr n. med. Maciej Olszewski, specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, certyfikowany operator robota da Vinci.

 

By wziąć udział w programie pacjentki mogą już teraz zgłaszać się osobiście, telefonicznie (+12 200 20 25) lub za pomocą formularza konsultacji online dostępnego na stronie internetowej szpitala https://www.szpitalnaklinach.pl/ i na stronie https://zabiegidavinci.pl/. Szpital na Klinach zaprasza także do bezpośredniego kontaktu z Opiekunem Pacjenta – Panią Elżbietą Kiszką (tel.: 785 050 531, e-mail: elzbieta.kiszka@neohospital.pl), która udzieli wszelkich, wyczerpujących informacji. Zapytanie można również skierować drogą elektroniczną na adres e-mail: badanie@neohospital.pl. W Szpitalu na Klinach przeprowadzony zostanie dodatkowy proces kwalifikacyjny przez interdyscyplinarny zespół lekarzy: ginekologa, anestezjologa, specjalistę rehabilitacji i innych specjalistów, w zależności od stanu zdrowia pacjentki.

***

Szpital na Klinach w Krakowie

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej, spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy ponad 100-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl