Mamy zaszczyt powitać Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w gronie członków Polskiej Federacji Szpitali.

Podstawowym celem Szpitala  jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju w zakresie:

  • opieki szpitalnej
    specjalistycznej opieki ambulatoryjnej diagnostyki
  • pomocy doraźnej
  • transportu sanitarnego
  • opieki długoterminowej
  • opieki paliatywno-hospicyjnej profilaktyki i promocji zdrowia

b) uczestnictwa w przygotowaniu osób do wykonania zawodów medycznych oraz kształcenia osób wykonujących zawody medyczne,

Oddziały szpitalne mieszczące się przy ul. 3 Maja
      – Blok Porodowy
Oddziały szpitalne mieszczące się przy ul. Św. Jana
      – Pododdział Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Serdecznie witamy w #PFSz!