Z raportu z przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w dniach 5-7 października 2022 roku, wynika że szpital uzyskał wynik uprawniający do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty, przedstawiciele CMJ dokonali oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych.

Wizyta akredytacyjna w naszym szpitalu trwała 3 dni. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości dokonali przeglądu dokumentacji medycznej szpitala oraz dokumentacji ogólnej. Komisja przyglądała się pracy na oddziałach oraz korzystała z okazji i zadawała pytania pacjentom. Pozytywny wynik przeglądu jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się z dochowaniem zasad wszelkiej staranności, a nasi pacjenci są tutaj bezpieczni i otoczeni właściwą opieką. To również znaczne wyróżnienie dla naszej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, będące potwierdzeniem ich dużej wiedzy, doświadczenia oraz  profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Podsumowując – szpitale, które przechodzą pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi.

– mówi Grzegorz Sieńczewski – Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

Do pozytywnego wyniku oceny oprócz dużej integracji i zaangażowania załogi przyczyniła się też z pewnością infrastruktura nowego, oddanego do użytku budynku Szpitala przy ul. 3 Maja

– mówi Zbigniew Beneda – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych. Dyrektor dodaje także, że akredytacja niesie za sobą korzyści finansowe, ponieważ po otrzymaniu akredytacji zwiększony zostaje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Standardy Akredytacyjne są synonimem jakości i potwierdzeniem, że dążenie do perfekcji w Szpitalu jest realizowane każdego dnia, przez każdego pracownika, na każdym szczeblu działania. To także potwierdzenie dbałości o dobro pacjenta i pracownika oraz realizowanie obowiązujących standardów zarządzania w każdym aspekcie działalności Szpitala. Wynik z przeglądu akredytacyjnego pokazuje, że kadrę naszej jednostki stanowi nieustannie kształcący się personel o wysokich kwalifikacjach.

– dodaje Kinga Mendyk – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Szpital Pomnik Chrztu Polski na podstawie przeprowadzonej przez wizytatorów osiągnął wynik uprawniający do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Oczywiście, uzyskany przez nas wynik pozostawia jeszcze spore pole do poprawy.
W najbliższych dniach będziemy spotykać się w celu omówienia wskazanych przez komisję słabszych stron. Jak wynika z raportu zastrzeżeń praktycznie nie odnotowano w standardach dotyczących ciągłości opieki, odżywiania, działania laboratorium i zarządzania ogólnego. Należy natomiast popracować nad dokumentacją medyczną pacjentów, a także prowadzić bezpośredni nadzór nad pacjentem, w szczególności monitorowanie i ocenę bólu, a także dalsze identyfikowanie i analizowanie, a co za tym idzie unikanie zdarzeń niepożądanych. Ocena niezależnych akredytatorów wyraźnie wskazuje, że w naszym szpitalu pacjent może czuć się bezpiecznie, co jest dla nas wyróżnieniem i bodźcem do dalszej poprawy jakości świadczonych usług.

– nie kryje Mateusz Hen – zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

– To wielki sukces, który świadczy o bardzo wysokiej jakości usług udzielanych przez Szpital Pomnik Chrztu Polski. To dowód bardzo dobrej organizacji pracy, ale także bezpieczeństwa, jakie gwarantuje ten szpital jeśli chodzi o ochronę zdrowia w naszym powiecie. Do uzyskania pozytywnego wyniku w tym przeglądzie przyczyniła się przede wszystkim duża integracja załogi i jej identyfikacja z miejscem pracy. Cały wysiłek, w tym również finansowy włożony w rozbudowę i wyposażenie naszej jednostki, był niezbędny do uzyskania pozytywnego wyniku. Po spełnieniu wielu wymogów, zarówno organizacyjnych jak infrastrukturalnych wysiłek ten został doceniony przez niezależnych akredytatorów, a co również istotne w sytuacji w jakiej się aktualnie znajdujemy, w kolejnych latach będzie miał również wymiar finansowy związany z przeliczeniem ryczałtu z NFZ.

– dodał Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński.

 

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za wkład w pracę wykonaną w ramach przygotowania do przeglądu akredytacyjnego oraz organizację i przebieg samej wizyty.