Technologia zmienia oblicze wielu branż – nie inaczej jest w przypadku medycyny. Jednak cyfrowa transformacja jest niemożliwa bez dobrze działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Jakie wnioski płyną z kampanii informacyjnej „Medycyna bez granic. Siła łączności”?

Pacjenci prawie połowy szpitali skarżą się na słaby zasięg internetu. Ponad jedna trzecia pracowników szpitali przynajmniej kilka razy w tygodniu traci zasięg telefoniczny i internet w pracy. Jednocześnie aż 65% lekarzy potrzebuje zasięgu przede wszystkim by dzwonić do rodzin pacjentów[1].

Zasięg telefoniczny i internetowy to nie tylko wygoda, ale konieczność. Wspólna kampania informacyjna Polskiej Federacji Szpitali oraz Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji „Medycyna bez granic. Siła łączności” pokazała jak istotną rolę pełni zasięg w dzisiejszej medycynie.

– Kiedy mówimy o zasięgu telefonicznym czy internecie mobilnym to być może część z nas od razu pomyśli o spędzaniu czasu w mediach społecznościowych. Jednak w dzisiejszych czasach dostęp do niezawodnej infrastruktury sieciowej to coś dużo ważniejszego niż tylko rozrywka – mówi Piotr Kuriata, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. – To właśnie rozbudowana infrastruktura, na której można polegać, stanowi podstawę innowacji, jest jej motorem napędowym. Nie inaczej jest w branży opieki zdrowotnej. Współpraca ze środowiskiem medycznym jest dla nas niezwykle ważna.

– Problem ze słabym zasięgiem telefonicznym i internetowym w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego szpitala – mówi Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali. – Utrudnia to lekarzom i personelowi medycznemu normalne funkcjonowanie. Jest też uciążliwe dla pacjentów oraz ich rodzin. Aby infrastruktura telekomunikacyjna działała bez zarzutu powinna być umieszczana na terenie placówek medycznych lub w ich bliskim sąsiedztwie. Podczas szeregu szkoleń w ramach naszej akcji informacyjnej mogliśmy zaobserwować, że rośnie świadomość środowiska medycznego na ten temat.

Kampania składała się z wielu elementów, wśród których najważniejszymi były działania edukacyjne. W ich ramach zrealizowano szkolenia dla lekarzy, personelu medycznego oraz administracji szpitali. Oprócz tego wiedzę przekazywano w ramach podcastów, artykułów skierowanych do branży czy newsletterów.

– Edukacja to potężna broń w walce z dezinformacją – zauważa Urszula Szybowicz. – Jako środowisko medyczne mamy obowiązek tłumaczenia społeczeństwu, że nie należy się bać technologii.

Kto zyskuje na infrastrukturze telekomunikacyjnej instalowanej w szpitalach?

Specyfika budynków szpitalnych, stawia przed operatorami telekomunikacyjnymi wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości sygnału. Budynki charakteryzują się zazwyczaj grubymi murami, które często blokują przepływ sygnału, a jednocześnie, w placówkach gromadzi się duża ilość urządzeń i osób jednocześnie korzystających z sieci. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczna jest szybka budowa masztów telekomunikacyjnych na dachach szpitali lub na sąsiednich działkach, co gwarantuje odpowiedni zasięg dla personelu medycznego oraz pacjentów1 ([1] Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie N = 193 szpitali różnego typu. Badanie zostało opracowane przez Polską Federację Szpitali w czwartym kwartale 2023 roku.)

– Lekarze, personel medyczny, pacjenci i ich rodziny, wszyscy zyskujemy na niezawodnej infrastrukturze telekomunikacyjnej w szpitalach – podsumowuje Szybowicz.

Ponadto, bezpośrednie korzyści z posiadania na swoich budynkach infrastruktury mobilnej, będzie czerpać administracja szpitala. Operatorzy telekomunikacyjni, zawierając umowy o dzierżawę części dachu, podpisują zobowiązania na wiele lat wprzód, dając administracji możliwość wygenerowania dodatkowego dochodu.

Niewątpliwie, infrastruktura telekomunikacyjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania szpitali, umożliwiając płynne korzystanie z najnowocześniejszych technologii oraz poprawiając komunikację między personelem medycznym. Ponadto, jak wynika z badania przeprowadzonego przez PFSz, skargi pacjentów na problemy z zasięgiem internetu jednoznacznie wskazują na konieczność rozbudowy tej infrastruktury w placówkach medycznych, co z kolei będzie kluczowe dla zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej w przyszłości w społeczeństwie, którego cyfryzacja, będzie w najbliższych latach coraz bardziej postępować.

[1] Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie N = 193 szpitali różnego typu. Badanie zostało opracowane przez Polską Federację Szpitali w czwartym kwartale 2023 roku.