W dobie, gdy tak wiele mówimy o trudach konsolidacji, czasem ocierając się wręcz o nierealność takich rozwiązań, każda inicjatywa zakończona sukcesem jest na wagę złota. Pokazuje bowiem, że przy chęciach oraz odpowiednim podejściu wszystkich jednostek reorganizacja, restrukturyzacja i konsolidacja są nie tylko przedsięwzięciem możliwym, ale przede wszystkim korzystnym dla każdej ze stron. Idealnym przykładem udanego procesu są właśnie Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

3 kwietnia 2017 r. w wyniku konsolidacji trzech podmiotów: Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie Sp. z o.o., Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. oraz Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. powstała spółka lecznicza Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Kolejne pięć lat (2017-2023) to czas pracy nad ich organizacją w sposób, który umożliwi zaspokajanie potrzeb zdrowotnych  i oczekiwań mieszkańców regionu. Obecnie funkcjonujące szpitale to rozwinięte, innowacyjne placówki medyczne o ogromnym potencjale, w których zminimalizowano zagrożenia, a jednocześnie zwiększono przepustowość i lepiej zorganizowano funkcjonowanie kadry medycznej. To przyniosło wymierne skutki finansowe. Inwestycje w rozwiązania technologiczne przyczyniły się do rozwoju jakości usług we wszystkich jednostkach wchodzących do spółki.

Doceniamy i podziwiamy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. za ich ogromny wysiłek i determinację, a także za działanie wbrew potocznym opiniom i na przekór stereotypowemu myśleniu, że “się nie da”. Jednocześnie to udane przedsięwzięcie daje nadzieję, że z trudnej sytuacji szpitali powiatowych da się jeszcze wyjść obronną ręką.

Wszystkie te elementy złożyły się na decyzję o zgłoszeniu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. do nagrody Światowej Federacji Szpitali w kategorii Doskonałość Operacyjna Szpitali.

Trzymamy kciuki.