Kierowanie pracowników na testy przez pracodawcę, jak to wygląda prawnie?

Przedstawiamy analizę przygotowaną przez Michała Modro, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie, eskeptrta PFSz,

Pracodawca może, od pracownika, który odmówił poddania się testowi w kierunku SARS CoV-2, organizowanemu przez pracodawcę, na terenie zakładu pracy, wymagać, aby poddał się testowi na zasadach przewidzianych w innych przepisach, w tym ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także ma prawo kontrolować pracownika pod względem wykonania tego obowiązku. (zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę, związanych z testowaniem pracowników w kierunku SARS CoV-2 zostały ujęte w „Uwarunkowania prawne przeprowadzania testu w kierunku SARS CoV-2 przez pracodawcę (2)”.

Art. 15 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do działania w sytuacjach, w których normodawca albo nie przewidział zagrożenia płynącego ze środowiska pracy, albo ustanowił niewystarczające środki prawne dla ochrony przed ryzykiem dla życia bądź zdrowia pracowników.

szczegóły w załączeniu:

KPGZ_220203_wykonywanie_testów_SARS_CoV_2_u_pracodawcy