Ruszają prace nad II edycją ogólnopolskiego Raportu Top Disruptors in Healthcare, Raport zawierać będzie kompleksowy obraz rynku start-upów medycznych w Polsce w 2021 roku.

Raport jest tworzony przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, będącej największą organizacją zrzeszającą szpitale w Polsce.

Celem Raportu jest zebranie najważniejszych informacji o konkretnych start-upach na różnym poziomie rozwoju, w celu ułatwienia zawieranie efektywnych partnerstw pomiędzy start-upami, a inwestorami i podmiotami leczniczymi oraz pozostałymi partnerami i klientami końcowymi. Wsparcie innowacji w sektorze ochrony zdrowia sprzyja nie tylko rozwojowi innowacyjnej gospodarki, ale nabiera również szczególnego znaczenia w dobie walki z pandemią Covid – 19 oraz jej długoterminowymi następstwami. Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie. Partnerem Wspierającym jest Honeywell. Raport objęty został również patronatem honorowym m. in. Ministerstwa Zdrowia, NCBiR, Centrum e-Zdrowia i Agencji Badań Medycznych. Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji Raportu, Twórcy Raportu spodziewają się również uzyskać szerokie poparcie i patronaty innych podmiotów publicznych, kilkudziesięciu instytucji otoczenia biznesu i mediów.

Oficjalna publikacja Raportu planowana jest podczas konferencji „AI w zdrowiu” w czerwcu 2021, organizowanej wspólnie z Ambasadą Brytyjską.

– Jestem przekonany, że taka inicjatywa jak powstanie Raportu pomoże w opracowaniu lepszej ochrony zdrowia, a wiedza na temat dostępnych na polskim rynku start-upów medycznych wpłynie na jakość i dostępność oferowanych pacjentowi usług, prezentując nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne”

-Ocenia Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa, Agencja Badań Medycznych

– Cieszymy się, że ponad 40% respondentów ankiety ewaluacyjnej po powstaniu I edycji Raportu deklarowało nawiązanie kontaktów biznesowych dzięki Raportowi. To pokazuje, że Raport rzeczywiście przyczynia się do zwiększenia innowacyjności sektora medycznego w Polsce i jak dotychczas pozostaje jedynym Raportem inwentaryzującym polskie startupy medtech. W tym roku ukaże się także wersja anglojęzyczna i liczymy, że pomoże ona start-upom w ekspansji zagranicznej – wskazuje Ligia Kornowska, pomysłodawczyni Raportu i Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

 

O poprzedniej edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare 2020”

I edycja ogólnopolskiego Raportu „Top Disruptors In Healthcare” była ogromnym sukcesem i spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem branży – wzięły w nim udział 74 start-upy, ponadto Raport uzyskał patronat kluczowych podmiotów publicznych zajmujących się wsparciem innowacji, w tym Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ok. 30 innych partnerów i patronów. Dane przedstawione w Raporcie były cytowane w kilkudziesięciu mediach i portalach branżowych.

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród start-upów wskazała, że 100% z respondentów ocenia współpracę z twórcami Raportu jako bardzo dobrą oraz poleca wzięcie udziału w II edycji. Aż 45% respondentów ankiety ewaluacyjnej wskazało, że nawiązało kontakt z partnerami biznesowymi dzięki Raportowi, co świadczy o sukcesie przyjętej formuły Raportu.

Raport z I edycji można znaleźć tutaj: https://www.pfsz.org/2020/01/21/top-disruptors-in-healthcare-raport/

Kontakt z twórcami Raportu

Organizacje zainteresowane współpracą i/lub uzyskaniem rozszerzonej wersji Raportu, a także start-upy zainteresowane udziałem w II edycji Raportu oraz udziałem w wydarzeniach związanych z Raportem, zapraszamy do kontaktu z:

Ligia Kornowska
– Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

Karolina Kornowska
– Koordynator II edycji raportu „Top Disruptors In Healthcare”, pod nr tel: 609 908 877 lub adresem e-mail: karolina.kornowska@pfsz.org