W piątek, 21 kwietnia 2023 r., podczas wizyty Prezes SiDLY Edyty Kocyk w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym, został zainaugurowany projekt naukowy realizowany przy współpracy Uniwersytetu oraz SiDLY. Jego celem jest wdrożenie telemonitoringu do leczenia osób z niewydolnością serca oraz ocena jego skuteczności w zakresie wczesnego wykrywania pogorszenia stanu pacjenta, efektywniejszego leczenie i redukcji negatywnych skutków. Dane przekazywane z opaski, m.in. monitorowanie aktywności fizycznej oraz parametrów fizjologicznych, będą kluczowe dla projektu.

Niewydolność serca jest jedną z najczęstszych chorób w krajach rozwiniętych i dotyka około 1-2% populacji. Mimo złożonych schematów leczenia, choroba pozostaje postępująca i każde jej zaostrzenie zwiększa ryzyko zgonu lub braku powrotu do wyjściowego poziomu funkcjonowania pacjenta. Zastosowanie telemedycyny może umożliwić wczesne wykrycie pogorszenia stanu pacjenta i prewencję dekompensacji.

– Wierzę, że projekt może przyczynić się do poprawy jakości życia oraz skuteczności leczenia pacjentów z niewydolnością serca, a wyniki badań mogą mieć znaczący wpływ na rozwój telemedycyny w Polsce. Może to stanowić impuls do kolejnych wspólnych prac naukowych oraz B+R – mówi Edyta Kocyk podczas spotkania w Łódzkim Uniwersytecie Medycznym.

 

 

Od lewej: doktor Oliwia Matuszewska-Brycht, prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Edyta Kocyk Prezes SiDLY, Konrad Socha

Projekt jest elementem pracy doktorskiej Pani doktor Oliwii Matuszewskiej-Brycht, której promotorem jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, Kierownik II Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

100 uczestników łódzkiego badania zostanie objętych zdalnym monitoringiem z wykorzystaniem opaski telemedycznej na nadgarstek SiDLY Care Pro. Badanie będzie trwało 12 miesięcy dla każdego uczestnika, a jego wyniki mają dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy funkcjonowania i jakości życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF). Wyniki uzyskane w grupie badanej zostaną porównane z danymi pochodzącymi z 50-osobowej grupy kontrolnej pacjentów o identycznym profilu chorobowym, lecz niestosujących telemonitoringu.