Wystartowała IV edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Leaders of VBHC, który jest wspólną inicjatywą Wolters Kluwer Polska oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest docenienie podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę, czyli działają zgodnie z koncepcją Value Based Health Care (VBHC). W wyjątkowo trudnym czasie pandemii i w realiach przeciążonej służby zdrowia tym bardziej należy docenić podmioty, które rozwijają innowacje z myślą o efektywnym zarządzaniu i pacjentach.

Udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie i otwarty dla wszystkich przedstawicieli rynku zdrowia. Na zgłoszenia swoich projektów podmioty lecznicze będą miały czas do 30 czerwca 2021 r.

W tegorocznej edycji podmioty lecznicze będą mogły przesyłać zgłoszenia swoich rozwiązań
w kategoriach:

  • Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami;
  • Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta;
  • Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną;
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Organizacja przyjazna pacjentowi;
  • Skuteczna profilaktyka i edukacja;
  • Przychodnia zorientowana na jakość – NOWA KATEGORIA.

Laureatów wyłonią dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 września 2021 r. podczas uroczystej gali, którą poprzedzi
II edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://bit.ly/3wi9Z7A