Polska Federacja Szpitali wraz z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym serdecznie zapraszają dyrektorów szpitali i osoby zarządzające placówkami medycznymi wraz z przedstawicielami organów prowadzących do wzięcia udziału w VII Regionalnej Konferencji PFSz w Zamościu, która odbędzie się 16 maja 2019 r. w Hotelu Artis, Sitaniec 1.

Ministra Zdrowia na konferencji będzie reprezentować Pani Minister Józefa Szurek-Żelazko, nie zabraknie także Delegacji z Centrali NFZ, z ramienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny, będzie Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Daniel Rutkowski. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Lubelskiego Oddziału NFZ, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. Po raz pierwszy uczestnikami konferencji będą również goście z Ukrainy reprezentujący Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.

Podczas konferencji odbędzie się Panel dyskusyjny pt. “Reformy systemu ochrony zdrowia 2019 – wyzwania”, którego moderatorem będzie Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Zaproszenie wraz z szczegółowym programem konferencji zostanie przesłane Państwu w późniejszym terminie.

Rejestracja na konferencję będzie możliwa od dnia 6 maja 2019 r. na stronie www.szpital.com.pl

Sekretariat organizacyjny: Zamojski Szpital Niepubliczny, tel. 84 6775010.