Rusza druga edycja międzynarodowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon’s Grant & Endorsement”. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu
o jakość tzw. Value Based Healthcare. 

Konkurs organizowany jest przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej, Instytut INNOWO we współpracy z Value Based Healthcare Center Europe. Laureaci polskiej edycji będą mieli szansę zmierzyć się z najlepszymi międzynarodowymi  projektami  w międzynarodowym finale konkursu w Holandii.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

W zeszłym roku po raz pierwszy Instytut INNOWO i Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej PKMP zorganizowały polską edycję konkursu „Wartość w medycynie Dragon’s Grant & Endorsement”. Dzięki tej inicjatywie polskie projekty mogły zaprezentować się na arenie międzynarodowej i konkurować z najlepszymi inicjatywami z tego obszaru z Europy. Laureatami polskiej edycji zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Dolnośląskie Centrum Onkologii. Polski projekt Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył w międzynarodowym konkursie VBHC PRIZE Dragon’s Grant & Endorsement. Natomiast Dolnośląskie Centrum Onkologii z projektem Sieci Szpitali Onkologicznych przeszło do ścisłego finału i w efekcie zdobyło drugie miejsce w kategorii VBHC Dragons Endorsement.

Celem projektu jest budowanie świadomości koncepcji systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu. VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie. Najlepsze projekty wyróżnione są prestiżową nagrodą Value Based Healthcare Prize i muszą spełnić następujące warunki:

  1. Zapewniają pacjentowi najwyższą jakość,
  2. Koncentrują się na pacjentach i ich spersonalizowanym procesie leczenia, według najnowszych wytycznych medycznych
  3. Są opłacalne,
  4. Wprowadzają innowacje w szerokim znaczeniu tego słowa; tj. organizacyjne, medyczne i / lub diagnostyczne,
  5. Mogą być wdrożone w całym cyklu opieki.

 

Regulamin_ost

Organizatorami przedsięwzięcia w Polsce są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz Instytut INNOWO.

Kluczowe w ochronie zdrowia są działania mające na celu poprawę jakość opieki nad pacjentem, ponieważ to  system ma działać na korzyść pacjenta, a nie odwrotnie. System musi być pacjentocentryczny.  Dlatego PKMP i Instytut INNOWO nawiązały współpracę z Decision  Institute i VBHC Center Europe, aby promować właśnie takie rozwiązania,  które  mają stawiać pacjenta w centrum i oferować  mu jak najwyższą jakość leczenia.  Dzięki Value Based Healthcare Dragons Grant and Endorsement możemy promować i docenić najciekawsze i najlepsze rozwiązania poprawiające jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: vbhc@innowo.org

Regulamin wydarzenia: https://bit.ly/3pF3KZM

Więcej informacji na temat edycji międzynarodowej:  http://vbhcprize.com

Więcej informacji na temat edycji polskiej: https://bit.ly/3y9nZT6