Polska Federacja Szpitali, dbając o najwyższe standardy współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia, zachęca i zaprasza szpitale do uczestnictwa w projekcie MedKompas prowadzonym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED.

Informujemy, że ruszyły zapisy do udziału w projekcie na okres październik 2021 – marzec 2022.  Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i jak najszybszego zgłaszania chęci uczestnictwa.

 

ZAPISY:

https://forms.gle/WkWM4KxPf38eLpUKA

 

W ramach projektu MedKompas szpital ma możliwość bezpłatnego przeszkolenia swoich pracowników z zakresu zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej, jak również wdrożenia systemu antykorupcyjnego zgodnego z wymogami dyrektywy 2019/1937.

Wdrażany w placówce system antykorupcyjny jest każdorazowo dostosowany do indywidualnych potrzeb danego podmiotu.

W ramach projektu MedKompas przeprowadzono już 180 szkoleń oraz rozpoczęto wdrażanie systemu w 18 placówkach.

Wdrażając system antykorupcyjny, zapewniają Państwo swojej placówce:

 • spełnienie wymogu należytej staranności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (wymóg taki jest elementem projektu nowelizacji “Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”;
 • spełnienie wymogu wdrożenia systemu ujawniania nadużyć (do 17.12.2021 obowiązek implementacji wymogów Dyrektywy UE dot. Whistleblowingu);
 • mapowanie ryzyka korupcyjnego – w szczególności procedur i stanowisk najbardziej narażonych;
 • ograniczenie ryzyka prawnego, związanego z działaniami korupcyjnymi, konfliktami interesów, itp.;
 • spełnienie wymogów procesu akredytacji odnośnie do etycznych standardów działalności jednostki leczniczej;
 • ograniczenie ryzyka reputacyjnego.

Przebieg wdrożenia:

 • szkolenie dla pracowników szpitala z zakresu działań antykorupcyjnych
 • diagnoza potrzeb szpitala w zakresie zarządzania ryzykiem; diagnoza obejmuje wywiad z członkami Zarządu w zakresie obowiązujących w szpitalu polityk/procedur/potrzeb oraz ankietę przeprowadzaną wśród pracowników szpitala (ankieta pozwala na określenie świadomości zagrożeń korupcyjnych)
 • przegląd przez ekspertów projektu dokumentacji (dot. Kodeksu Etyki, polityki/procedury antykorupcyjnej, procedury zgłaszania nadużyć, procedury zarządzania konfliktem interesów, itp.)
 • przygotowanie przez ekspertów propozycji uzupełnień lub zmian (o ile będą konieczne)
 • opracowanie przez ekspertów całościowego systemu zarządzania zgodnością (compliance) – dostosowanego do potrzeb i możliwości szpitala
 • formalne wdrożenie systemu (po stronie szpitala)
 • przeprowadzenie przez ekspertów warsztatu wdrożeniowego dla osób mających zarządzać systemem
 • udostępnienie szkolenia on-line dla pracowników szpitala
 • przeprowadzenie po wdrożeniu dwóch spotkań kontrolno-ewaluacyjnych (audytów systemu)

Zaangażowanie pracowników Szpitala:

 • oddelegowanie 1 osoby do kontaktu (udostępnianie procedur, przekazywanie uwag itp.)
 • docelowo funkcja/stanowisko osoby odpowiedzialnej za działanie systemu
 • powołanie Komisji Etycznej (zebranie raz w roku i ad hoc w przypadku zgłoszenia nadużycia)

Istnieje możliwość realizowania wszelkich działań w formie zdalnej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty projektu MedKompas, jak również do śledzenia kont projektu w social media, polecania i udostępniania publikowanych na nich treści, a także komentowania i dyskusji pod postami, które wzbudzą Państwa zainteresowanie.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem systemu antykorupcyjnego lub przeprowadzeniem szkolenia prosimy o bezpośredni kontakt z p. Elżbietą Kostyk, managerem projektu:

e-mail: e.kostyk@medkompas.pl;

tel. +48 792 648 800

 

zal. 1 zaproszenie do udzialu w projekcie

zal. 2 program warsztatów