Zapraszamy na webinarium organizowane przez Deloitte, w ramach cyklu Holistycznie o zdrowiu,  20 stycznia 2023 r., godz. 10:00 – 11:30

Omawiane są najbardziej aktualne trendy i zjawiska w branży Life Science oraz Health Care. Patrzymy na bieżące zagadnienia wielowymiarowo, z perspektywy prawnej, podatkowej, wymogów transformacji cyfrowej, czy zarządzania ryzykiem.

Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Agencji Badań Medycznych, Deloitte Legal oraz Deloitte Digital opowiedzą na co zwracać uwagę przy rozwoju cyfrowych wyrobów medycznych. Przybliżą prawne i regulacyjne szanse oraz zagrożenia związane z komercjalizacją DTx. Nakreślą aktualne trendy w branży.

Agenda

Podstawowe wymogi prawne i regulacyjne cyfrowych wyrobów medycznych – Jan Szulc

 • Co to jest wyrób medyczny i kiedy dany produkt staje się wyrobem medycznym
 • Konsekwencje uznania produktu za wyrób medyczny
 • Rola URPL jako regulatora rynku

Digital Therapeutics (DTx) – Grzegorz Kozak

 • Czym są DTx – trendy rynkowe
 • Korzyści z wprowadzenia DTx na rynek (perspektywa pacjenta i świadczeniodawcy)
 • Przykłady wykorzystania DTx w innych krajach
 • Ryzyka związane z wprowadzaniem DTx

Narodziny cyfrowego wyrobu medycznego w oczach prawnika – Jakub Misiak

 • Pozyskanie danych dla rozwoju DTx
 • Klasyfikacja produktu – SaMD, AIaMD, HIS, DSS, lifestyle apps,
 • Strategia regulacyjna i market access

Wsparcie ABM dla medtechu: Doświadczenia z dotychczasowych konkursów i plany na przyszłość – Eunika Książkiewicz

 • Najczęstsze błędy we wnioskach
 • Najważniejsze kryteria konkursowe
 • Instrumenty wsparcia na 2023 roku

Więcej informacji:

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/webcasty/articles/cyfrowe-wyroby-medyczne.html