Szanowni Państwo,

spotkanie dotyczące dokumentacji medycznej cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Liczba pytań od uczestników pokazuje, że temat jest
wyjątkowo aktualny i potrzebny. Zatem, zgodnie z umową – żadnego z
pytań nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Dlatego w czwartek 25 czerwca o
godzinie 13:00 zapraszamy na kolejny #webinarEIB z cyklu
Bezpieczeństwo Szpitala w czasie epidemii COVID-19:

“Dokumentacja medyczna: najnowsze zmiany legislacyjne – analiza pogłębiona”

Wydarzenie zaplanowaliśmy kierując się pytaniami uczestników, dlatego
będzie ono rozwinięciem tematyki, w obszarach które wywołały
największe zainteresowanie.

Przypomniane i rozszerzone zostaną zagadnienia najnowszych zmian
legislacyjnych dotyczących dokumentacji medycznej, przewidziane w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania, obowiązującego od 15.04.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
666). Wskazane zostaną najważniejsze z punktu widzenia podmiotów
leczniczych zmiany legislacyjne oraz mogące pojawiać się w związku tym
problemy praktyczne. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie
obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej i generalny
obowiązek odejścia od prowadzenia dokumentacji w formie papierowej z
początkiem 2021 r.

Naszym gościem i ekspertem ponownie będzie Pani
<https://www.linkedin.com/in/monika-wa%C5%82achowska-9a67691/> Monika
Wałachowska Profesor UMK, doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik
Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i
Administracji UMK w Toruniu. Autorka dwóch monografii:
Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz Wynagrodzenie szkód
deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych (na skutek
śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej).
Współautorka ponad stu prac naukowych z szeroko pojętego prawa
cywilnego, w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, a także prawa
ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Webinar dedykujemy kadrze zarządzającej – dyrektorom naczelnym,
medycznym, administracyjnym, ordynatorom, pielęgniarkom oddziałowym
oraz kadrze medycznej, specjalistom zajmującym się jakością w Szpitalu
i radcom prawnym podmiotów leczniczych. Pod koniec spotkania
przewidzieliśmy sesję pytań do naszego eksperta, który odniesie się do
pojawiających się wątpliwości.
Udział jest bezpłatny, a jedynym warunkiem jest imienna rejestracja
elektroniczna oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia. Formularz
rejestracyjny znajdziecie Państwo pod linkiem
<https://eib.clickmeeting.pl/dokumentacja-medyczna-najnowsze-zmiany-legislacyjne-analiza-poglebiona/register?_ga=2.175739362.1135175311.1592374261-1786016116.1585649058>
REJESTRACJA

WAŻNE INFORMACJE:

*        podczas rejestracji prosimy szczególnie uważnie wpisywać
swoje dane – użyjemy ich do wystawienia zaświadczenia o udziale,

*        tylko właściwy adres mailowy daje pewność otrzymania
potwierdzenia udziału i dostępu do webinaru, z jednego adresu można
dokonać rejestracji jednej osoby,

*        ze względu na konieczność dokonania zgód na przetwarzanie
danych prosimy o osobistą rejestrację z imiennych adresów mailowych,

*        dla uniknięcia problemów w odbiorze webinaru zalecamy
korzystanie z przeglądarki Chrome oraz przeprowadzenie testu
konfiguracji systemu dostępnego pod linkiem
<https://eib.clickmeeting.pl/dokumentacja-medyczna-najnowsze-zmiany-legislacyjne-analiza-poglebiona/connection-tester>
TEST

Z upoważnienia
Pani  <https://www.linkedin.com/in/izabela-zo%C5%84-189388174/>
Izabeli Zoń Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB SA

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy problemów z rejestracją
chętnie pomogę – proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Maria Wełnicka
Specjalista ds. Public Relations
tel.  +48 697 030 416

EIB SA
Centrala Toruń, ul. Jęczmienna 21