Z początkiem stycznia weszła w życie ważna z punktu widzenia szpitali nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona m.in. swoiste uzależnienie uzyskania kontraktu z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz dopuszcza wsparcie ze środków publicznych tylko tych przedsięwzięć, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze. Biorąc pod uwagę wpływ, jaki posiadanie pozytywnej OCI będzie miało zarówno na możliwość uzyskania kontraktu z NFZ jak i zmiany (zwiększenia) jego wysokości, świadczeniodawcy powinni szczegółowo zapoznać się z procedurą i warunkami uzyskania OCI oraz konsekwencjami, jakie może powodować dla placówki brak jej posiadania.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Wolters Kluwer Polska Uzyskanie opinii o celowości inwestycji a kontraktowanie świadczeń z NFZ”, które odbędzie się 24 lutego 2021 r. o godz. 12:00.

Podczas szkolenia ekspert prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia – Maciej Łokaj omówi zmiany, które weszły w życie w styczniu br. i odpowie m.in. na pytania:

  1. Jakie podmioty lecznicze i na jakie projekty inwestycyjne muszą uzyskać OCI?
  2. W jaki sposób złożyć wniosek o opinię o celowości inwestycji?
  3. Czy ocena o celowości inwestycji wpłynie na zawarcie kontraktu z NFZ oraz na jego wysokość?
  4. Jakie są potencjalne konsekwencje nieuzyskania OCI przez świadczeniodawcę?
  5. W jaki sposób posiadanie pozytywnej opinia o celowości inwestycji (OCI) wpłynie na uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych?

Link do formularza zapisu na szkolenie: https://bit.ly/2MyQ0QN