Polska delegacja, w skład której wchodził między innymi reprezentanci szpitali należących do Polskiej Federacji Szpitali: Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach – prof. Rafał Młynarski, oraz Szpitala SPZOZ MSWiA w Szczecinie – Pani Roma Dąbska-Sobczak, a także reprezentująca Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia – p. Anna Romańczyk, odbyła wizytę studyjną w Norweskiego Centrum Badań nad e-Zdrowiem w Tromsø.

Była to dobra okazja do zapoznania się z osobami także realizującymi projekty,  poznania innowacyjnych rozwiązań, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk w ochronie zdrowia, przykładów rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w Norwegii, a także wymiany wiedzy i doświadczeń odnośnie realizowanych przez nasze placówki przedsięwzięć.

Z relacji po powrocie usłyszeliśmy, że atmosfera wizyty była wspaniała, cel został osiągnięty, nawiązano nowe kontakty, wymieniono się pomysłami  w obszarze rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w odniesieniu do naszego kraju. Celem projektu jest przecież zbadanie czy możliwe będzie przeniesie praktyk telemedycyny na grunt polski.

Projekt finansowany jest dzięki środkom Norweskiego Mechanizmu finansowego i budżetu państwa.

Więcej informacji na stronach szpitali:

https://www.gcm.pl/index.php/aktualnosc-350-20_pazdziernika_2023_r_wizyta_studyjna.html

https://www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin/dalsze-dzialania-w-zakresie-projektu-dotyczacego-psychiatrii