Światowa Federacja Szpitali IHF oferuje unikalne globalne forum, które gromadzi liderów szpitali i globalnego sektora ochrony zdrowia w celu omówienia kluczowych czynników wpływających na politykę krajową i międzynarodową, przywództwo, zarządzanie, świadczenie usług, trendy finansowe i rozwiązania. IHF jako jedyna globalna federacja szpitali umożliwia dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami, wymienianie się nowymi pomysłami i innowacjami oraz nawiązywanie kontaktów przez ludzi całej międzynarodowej społeczności opieki zdrowotnej. Jest to idealne miejsce dla kadry kierowniczej i menedżerów opieki zdrowotnej, którzy poszukują możliwości zaangażowania się w 360-stopniowe uczenie się i dzielenie się wiedzą wśród rówieśników.

W dniach 9-11.11.2022 odbył się 45th World Hospital Congress IHF. Miejscem tegorocznej konferencji był Dubaj, ZEA. Tematem przewodnim, Kongresu było „Globalne lekcje, lokalne działania: zrównoważona opieka zdrowotna”. W konferencji udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli Szpitali z całego świata, a Polska była reprezentowana przez kilkunastoosobową delegację, przede wszystkim dzięki członkostwu Polskiej Federacji Szpitali w IHF

Pandemia COVID-19 nadal wpływa na sektor opieki zdrowotnej. W 2022 r. liderzy szpitali na całym świecie tłumaczą wnioski płynące z pandemii i przewodzą zmianom w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w bardziej odporny i zrównoważony sposób. 45. Światowy Kongres Szpitalny zaprezentował wiele z tych innowacji modeli i przykładów przywództwa.

Konferencja podzielona została na 3 sekcje tematyczne w ramach tematu przewodniego:

 1. Ulepszenia w dostarczaniu opieki
  1. Wykorzystanie technologii cyfrowej do optymalizacji wydajności.
  2. Alternatywne modele dostarczania usług szpitalnych, przyspieszone przez pandemię COVID-19.
  3. Zapewnienie ciągłości opieki podczas i po kryzysie.
 1. People Agenda
  1. Wyzwania i rozwiązania dla pracowników służby zdrowia.
  2. Opieka skoncentrowana na osobie poprawiająca wyniki i doświadczenia.
  3. Zapewnienie dobrego samopoczucia pracowników
  4. Integracyjna i sprawiedliwa opieka zdrowotna: co ujawniła pandemia COVID-19.
  5. Budowanie wiedzy, umiejętności i pewności siebie, aby odnieść sukces jako lider.
  6. Rola przywództwa w budowaniu i kształtowaniu odnoszącej sukcesy organizacji.
 2. Zielone szpitale
  1. Dobre praktyki i innowacje ze szpitali walczących ze zmianą klimatu i jej skutkami w środowiskach o niskich, średnich i wysokich dochodach. Praktyki te będą obejmować (między innymi):
   1. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
   2. Zmiany w opiece klinicznej.
 • projekt i rozwój szpitala (zakład/infrastruktura fizyczna).
 1. Rozwiązania high-tech do low-tech.
 2. Kultura organizacyjna skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju.
 3. Zielone przywództwo i zarządzanie.

Prof. Jarosław J. Fedorowski – prezes PFSz, reprezentował Polskę na Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Szpitali IHF i na posiedzeniu Zarządu IHF. Prezes PFSz pracował także w składzie Komitetu Naukowego Światowego Kongresu Szpitali IHF

Podczas Kongresu odbyły się liczne panele dyskusyjne, warsztaty, sesje plakatowe oraz wizyty studyjne w szpitalach, z udziałem delegatów z Polski.

Prezentacje ustną wygłosiła Urszula Szybowicz, – dyrektor operacyjna PFSz, wystąpienie dotyczyło „Zielonych Szpitali” w Polsce. Dyrektor PFSz przedstawiła wyniki badania ankietowego wśród szpitali PFSz a także omówiła założenia koalicji Green Hospital PFSz.

Do sesji plakatowej zakwalifikowani zostali m.in. przedstawiciele NEO Hospital z Krakowa, szpitala zrzeszonego w PFSz, z plakatami: „A patient-focused approach for the surgical treatment of cervical and endometrial cancer using the da Vinci robot” oraz “Enhancing medicine by augmenting the surgeons horizon for better patient’s safety – the case study of NEO Hospital” Natomiast Collegium prometricum – członek wspierający PFSz, pod przewodnictwem dr Piotra Szynkiewicza zaprezentował plakat na temat kompetencji cyfrowych wśród studentów MBA w opiece zdrowotnej.

Zwieńczeniem Kongresu była Gala Globalnych Nagród Światowej Federacji Szpitali #IHFAwards2022. Wśród laureatów (IHF Bronze Award), w kategorii dobrostanu pracowników ochrony zdrowia szpitali znalazła się zgłoszona przez PFSz Fundacja „Nie Widać Po Mnie” pod przewodnictwem Urszuli Szybowicz – dyrektor operacyjnej PFSz za projekt wsparcia psychologicznego pracowników ochrony zdrowia WYSPA. W składzie międzynarodowego jury Globalnych Nagród IHF 2022 pracowała Ligia Kornowska – dyrektor zarządzająca PFSz.

Kolejny, 46-ty Światowy Kongres Szpitali zaplanowany jest na 25-27 października 2023, miejscem obrad będzie Lizbona! Polska Federacja Szpitali zaprasza liderów szpitali członkowskich oraz firm wspierających do rezerwowania czasu w kalendarzu na to kluczowe globalne wydarzenie szpitalnictwa w skali globalnej.