Informacja od Dr Roberta Mołdacha, Wiceprzewodniczącego Rady ds Taryfikacji – delegata Pracodawców RP i PFSz – jako członka PRP.

W dniu dzisiejszym Prezes AOTMiT opublikował zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych. Postępowanie dotyczy danych finansowo-księgowych medycznych podstawowych i pomocniczych ośrodków powstawania kosztów, dla których nie zostały przekazane dane finansowo-księgowe we wcześniej ogłoszonych i prowadzonych przez Agencję postępowaniach. To ważne postępowanie, gdyż weryfikuje obecnie stosowaną referencyjną strukturę kosztów taryfikacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 stycznia 2017 roku.

Więcej szczegółów pod adresem http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/leczenie-szpitalne-24/