Szanowni Państwo, przekazujemy zaproszenie do współpracy z CSIOZ. Zapraszamy również do zapoznania się z listem Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Zaproszenie od Ministra <klik>

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w ramach Projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) prowadzi wdrożenie usług e-zdrowia w całym kraju. Obejmują one: elektroniczną receptą (e-receptę), elektroniczne skierowanie (e-skierowanie) oraz dedykowany portal dla pacjentów – Internetowe Konto Pacjenta (dostępne pod adresem pacjent.gov.pl). Docelowo uruchomione zostaną także usługi wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Proces podłączania kolejnych podmiotów leczniczych oraz wystawiania e-recept realizowany jest sukcesywnie, tak aby do końca 2019 r. wszyscy uprawnieni pracownicy medyczni wystawiali recepty w postaci elektronicznej.

Kolejnym etapem prac jest e-skierowanie. Ustawowy obowiązek ich wystawiania i realizacji wejdzie w życie 01.01.2021 r., jednak już dziś chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do udziału i aktywnej współpracy w pilotażu tej usługi. Korzyści dla podmiotu to m.in. możliwość bezpośredniego wsparcia w kwestiach technicznych i organizacyjnych, organizacji szkoleń a także promocji placówki wystawiającej bądź realizującej e-skierowania. Zespół wdrożeniowy CSIOZ w dogodnym dla Państwa terminie zapewni wszelką możliwą pomoc na etapie uruchomienia oraz realizacji pilotażu e-skierowania. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi również bezpłatne szkolenia dla lekarzy i innego personelu medycznego oraz prelekcje dla pacjentów. Osobą kontaktową po stronie zespołu CSIOZ w temacie e-skierowania jest Pan Michał Oleksy (m.oleksy@csioz.gov.pl).

Aby wziąć udział w pilotażu należy podłączyć się do Platformy P1 (wygenerować certyfikat), zgłosić chęć udziału w pilotażu do dostawcy oprogramowania gabinetowego poprzez kontakt z opiekunem klienta i uzyskać aktualizację systemu informatycznego o moduł e-skierowania. Szczegóły zostaną Państwu przedstawione przez zespół CSIOZ w trakcie spotkania do którego zachęcamy. Podstawowe informacje dotyczące pilotażu e-skierowania dostępne są na stronie https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/ .

Państwa udział w pilotażu oraz szkoleniach to ogromny wkład w nowoczesny rozwój usług e-zdrowia w Polsce – czas na zgłoszenie wniosków oraz współudział w tworzeniu narzędzi dostosowanych do potrzeb ich odbiorców (czyli pracowników medycznych oraz pacjentów). Liczymy na Państwa udział w tym przedsięwzięciu.