Polska Federacja Szpitali wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków postanowiła zaangażować się w działania edukacyjne i regulacyjne dot. prawa zamówień publicznych. Zagadnienia te są szczególnie istotne i w praktyce funkcjonowania placówki stwarzają wiele problemów. PFSz w ramach swoich aktywności zamierza zaangażować się w następujące projekty:

  • przygotowanie wytycznych dot. różnych aspektów prawa zamówień publicznych – we współpracy z wiodącą polską kancelarią, a w dalszej perspektywie we współpracy również ze stroną publiczną
  • komunikacja z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w celu nawiązania strategicznej współpracy
  • przedstawienie uwag do projektu nowego prawa zamówień publicznych
  • prowadzenie szkoleń/webinarów przeznaczonych dla przedstawicieli PFSz
Cieszymy się mogąc przekazać Państwu w załączeniu “Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego”. Mamy nadzieję, że wytyczne te przyczynią się do uzyskania istotnych oszczędności, zwiększenia konkurencyjności i transparentności postępowań oraz do ograniczenia prawnych i reputacyjnych ryzyk dla szpitala. W przypadku pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu pod adresem ligia.kornowska@pfsz.org.
 
[button link=”https://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2019/03/Wytyczne-dot.-zamówień-publicznych.pdf” color=”darkgray” size=”xlarge” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”center” class=”” id=””]WYTYCZNE[/button]