Z głębokim żalem, smutkiem i potworną pustką żegnamy Wojciecha
Szrajbera, wspaniałego Człowieka i Przyjaciela, który od 2007 roku
pełnił funkcję Dyrektora Szpitala Kopernika w Łodzi, Członka PFSz.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.