anestezjologia dzieci nowe foto

W szpitalu im. Marciniaka zakończyliśmy właśnie remont pomieszczeń, w których będzie nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Projekt został sfinansowany w ramach dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Całość inwestycji (zakup sprzętu, adaptacja pomieszczeń) to prawie 3,5 mln zł.

Uroczyste otwarcie oddziału planujemy pod koniec lutego. Pierwsi pacjenci pediatryczni będą przyjmowani w marcu.

Na oddziale są 4 stanowiska intensywnej terapii dla dzieci w różnym wieku – od niemowląt po nastolatki (od 0 do 18 roku życia).

Przestrzeń dla pacjentów i personelu medycznego zorganizowano na bazie pomieszczeń wyodrębnionych z Oddziału Chirurgii Dziecięcej. W szpitalu działają dwa oddziały dla dzieci – Oddział Chirurgii Dziecięcej oraz Oddział Neurologii Dziecięcej, które muszą spełniać zasadę kompleksowości leczenia i powinny mieć zagwarantowany dostęp do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Jarosław Majda, anestezjolog szef nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej: – Nasz oddział zabezpieczy pod względem intensywnej terapii wszystkie dzieci leczone w tym szpitalu. Mamy tu dwa oddziały dedykowane małym pacjentom. Chirurgię, gdzie przeprowadza się rocznie kilka tysięcy zabiegów, w tym skomplikowane procedury onkologiczne oraz neurologię dziecięcą, gdzie regularnie przyjmowane są dzieci z najcięższymi postaciami chorób układu nerwowego. Anestezjolodzy z naszego zespołu znieczulają także dzieci do procedur przeprowadzanych na bloku operacyjnym oraz w pracowniach diagnostycznych, w tym znieczulenia do rezonansu magnetycznego czy angiografii.

Anestezjolodzy dziecięcy będą również współpracować z innymi oddziałami, na których zdarzają się mali pacjenci – np. z neurochirurgią, ortopedią, chirurgią plastyczną.