Początek września to tradycyjnie już Forum Ekonomiczne, od 3 lat odbywające się w Karpaczu.

Miniona edycja była rekordowa pod względem ilości uczestników +5000! oraz paneli dyskusyjnych +300.

Od ponad 10 lat Forum Ochrony Zdrowia jest nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego umożliwiającym wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Jest to przede wszystkim miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Biorą w nich udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Dyskusje toczą się w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych ochronie zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych tą problematyką: przedstawicieli administracji państwowej i środowisk pacjenckich, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów, kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym.

Przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali także brali czynny udział w forum ochrony zdrowia,

  • Efektywne finansowanie i organizacja ochrony zdrowia

Wśród najpilniejszych wyzwań, z którymi mierzy się ochrona zdrowia w Polsce wskazuje się rosnący nacisk na bezpieczeństwo po pandemii COVID-19, duży nacisk na usługi szpitalne czy niewystarczające zasoby dedykowane na prewencję i opiekę długoterminową, co skutkuje m.in. coraz większym zadłużeniem placówek szpitalnych. Jak uporządkować system ochrony zdrowia tak by był efektywny i odpowiadał na potrzeby społeczne? Jakie wykorzystać instrumenty? Skąd możemy czerpać wzorce i jak wdrażać zmiany? 

Moderator: Aleksandra Kurowska, Redaktor Naczelna, Cowzdrowiu.pl, Polska

Paneliści: Anna Rulkiewicz, Prezes, Grupa LUX MED, Polska, Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Polska, Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali, Polska, Radosław Moks, Członek Zarządu, BFF Banking Group, Polska 

 

  • Jak pandemia odbiła się na zdrowiu Polaków? Obszary, które wymagają pilnej poprawy (na podstawie wyników Narodowego testu Zdrowia Polaków 2022)

Niski Indeks Zdrowia Polaków – co z niego wynika? · wzrost chorobowości, a polski systemu opieki zdrowotnej – wyzwanie czy problem? · rola profilaktyki zdrowotnej w ograniczeniu chorobowości · kluczowe obszary, który wymagają wprowadzenia zmian, by realnie poprawić zdrowie Polaków 

Moderator: Anna Zimny-Zając, Redaktor Naczelna Medonet, Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Polska
Paneliści: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska, Andrzej Fal, Prof., CSK MSWiA, Polska, Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali, Polska
Iwona Kowalska-Bobko, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ, UJCM, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Polska, Łukasz Jankowski, Prezes, Naczelna Izba Lekarska, Polska

  • „Innowacja to korzyść dla pacjenta – jaki efekt jakościowy?”

Dyskusja odbyła się w ramach projektu ”Innowacje w ochronie zdrowia”. Całość transmitować będziemy na naszych serwisach w dniach 19-21 września, a poprzedzi to odpowiednia kampania promocyjna. Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia: Pacjent – główną ofiarą braku dostępu do nowoczesnej technologii? Jaka jest wartość dodana z innowacji w ochronie zdrowia dla pacjenta? Czy innowacje to tylko technologie? Jak zwiększać dostępność do nowoczesnych technologii?

Paneliści: Filip Nowak, prezes NFZ, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacja My Pacjenci, Ewa Ksiażek-Bator, Polska Federacja Szpitali, Prof. Andrzej Sobczak, Śląski Uniwersytet Medyczny
Ligia Kornowska, Dyrektor zarządzająca PFSz wzięła udział w dyskusji dot. technologii jako jednym z
 z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia nie tylko przyszłości, ale również teraźniejszości. Dzięki technologii jesteśmy w stanie automatyzować powtarzalne czynności, optymalizować pracę lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia i – co równie ważne – dostarczać pacjentom narzędzia, dzięki którym będą w stanie sami lepiej zadbać o swoje zdrowie.  Wsród panelistów byli także   Siddarth Agrawal Labplus Paweł Łangowski Medicover Jan Pachocki Telemedyczna Grupa Robocza Jutro Medical Robert Mordaka z CM Szpital Św. Rodziny w Łodzi oraz Andrzej Sarnowski Centrum e-Zdrowia, dyskusje moderowała Diana Żochowska, Head of Medonet.
Galę Forum Ochrony Zdrowia uświetnił koncert rewelacyjnego zespołu KardioBand, w którym prof.Jarosław J.Fedorowski gra na perkusji!
Do zobaczenia za rok!