Nieustanny postęp wiedzy medycznej powoduje, że lekarz musi dysponować odpowiednią swobodą stosowania leków, w sposób dostosowany do aktualnych osiągnięć medycyny i potrzeb konkretnego pacjenta.

Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w ChPL nie może być uznane za naruszenie wskazań aktualnej wiedzy medycznej i powodować odpowiedzialności związanej z błędem w sztuce lekarskiej. Co więcej, nie może być też uznane za działanie o podwyższonym ryzyku – co jest niezwykle ważne, gdyż skutkowałoby koniecznością każdorazowej zgody pisemnej pacjenta. Aby zastosować leki poza wskazaniami rejestracyjnymi (soft-label lub czyste off-label) lekarz musi wypełnić trzy postulaty z Deklaracji Helsińskiej.

Więcej informacji na ten temat przedstawi Państwu podczas wydarzenia nasz ekspert Krzysztof Łanda, lekarz, propagator EBM i HTA w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej. Wiceminister Zdrowia w latach 2015-2017, założyciel Fundacji Watch Health Care.

Zapraszamy i zachęcamy do rejestracji na webinar na stronie https://webinar4.esculap.com/register

Spotkanie dedykowane jest lekarzom wszystkich specjalizacji.

Polecamy również nasze wydarzenia on-line: