Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,
uprzejmie informujemy, że dziś – w poniedziałek  11 grudnia 2023 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych odbędzie się około godzinne webinarium nt. kodeksów postępowania i akredytacji podmiotów monitorujących. To wydarzenie jest związane z zatwierdzeniem „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, przygotowanego przez Polską Federację Szpitali oraz z udzieleniem akredytacji dla KPMG Advisory sp. z o.o. sp. k. do monitorowania przestrzegania ww. kodeksu.

Zapraszamy do śledzenia transmisji za pośrednictwem strony internetowej UODO – link do transmisji: https://uodo.clickmeeting.com/214953526/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj1AGRlAmNkAD____.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Uczestnicy będą odpowiadać na Państwa pytania w kilku sesjach Q&A.

Kodeks Branżowy PFSz jest pierwszym w UE Kodeksem zarówno dla prywatnych, jak i publicznych podmiotów leczniczych.