Rusza VIII edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, nad którym patronat objęła Polska Federacja Szpitali. 

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

W ramach inicjatywy powstał serwis internetowy www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl – będący cennym źródłem informacji oraz bezpłatnych narzędzi ułatwiających zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację realizowanych zarówno przez samorządy, jak i pracodawców programów zdrowotnych.

W serwisie znajdują się m.in. zgodne z wymogami AOTMiT gotowe schematy programów polityki zdrowotnej, ankiety ewaluacyjne, kalkulatory kosztów przeprowadzenia programów i formularze programowe. Dostępne są również przykłady dobrych praktyk – doświadczeń i rekomendacji ekspertów, informacje dotyczące zmian w rozporządzeniach, nowych przepisów i regulacji, a także alternatywnych źródeł finansowania. W ramach projektu powstał szereg praktycznych poradników w tym m.in. „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”, „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, „Samorządowe programy polityki zdrowotnej i budżet obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość” oraz „Fundusze Unijne w sektorze ochrony zdrowia, czyli jak zdobyć środki finansowe na programy profilaktyczne”. Dodatkowo, każdy zainteresowany może skorzystać z konsultacji z ekspertami projektu, m.in. z lekarzami, epidemiologami, ekspertami ds. medycyny pracy, BHP, ekspertami ds. prawa i funduszy unijnych, a także przedstawicielami samorządów mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych.

W 2021 roku organizatorzy projektu zorganizują cykl pięciu debat eksperckich, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację. Debaty zostaną zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego, i odbędą się 20 i 31 maja, 21 czerwca oraz 7 i 28 września. Zarówno udział w wydarzeniach, jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o. o., która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Więcej informacji:
www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl
e-mail:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
tel.: 731 000 658