W dniu 22.05.2019 odbyło się Zebranie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

Na spotkaniu gościliśmy wielu wspaniałych gości, w tym p. Adama Niedzielskiego, Wiceprezesa NFZ oraz p. Dariusza Dziełak, Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. Pan Prezes zapewnił Federację o chęci współpracy, a także zaproponował prace nad wspólnym wypracowaniem “Kodeksu dobrych praktyk w zarządzaniu”. PFSz z wielką chęcią zostanie partnerem NFZ-u przy tym projekcie.

Pan Prezes podkreślił, jak ważne jest pilnowanie jakości i efektywności szpitali – powinniśmy budować efektywność na poziomie mikro, nie tylko rozmawiać o środkach i nakładach. Pochwalił także szpitalne narzędzie controllingowe wprowadzone przez jednego z dyrektorów z Zarządu Federacji. Prezes wspominał o tym jak ogromny potencjał leży w mądrej informatyzacji szpitali, a także wykorzystaniu telemedycyny do udzielania świadczeń zdrowotnych – m. in. telerehabilitacji kardiologicznej w programie KOS zawał.

Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzystuje nowoczesne narzędzia analityki danych, w tym algorytmy i AI. Przedstawiliśmy projekt w którym PFSz uczestniczy – szeroką koalicję tworzącą strategię AI w ochronie zdrowia, i zaproponowaliśmy Panu Prezesowi współpracę przy niej.

Pan Prezes wspominał także o portalu “zdrowe dane”, w którym pacjent będzie mógł odnaleźć świadczeniodawcę i porównać jego jakość na tle regionu i całej Polski.

Bardzo dziękujemy za tak owocne spotkanie. Cieszymy się mogąc być partnerem do współpracy dla NFZ.

Mieliśmy okazję także porozmawiać z firmą Datix z Wielkiej Brytanii, która oferuje rozwiązanie dot. pracy nad jakością i bezpieczeństwem w szpitalach. Za pomocą aplikacji tej firmy możemy zgłaszać incydenty medyczne, które następnie są poddawane analizie, a na koniec jest wprowadzana reorganizacja procesów, aby do podobnych incydentów nie dopuścić. Będziemy informować o dalszej współpracy z firmą Datix.

Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć aż 4 nowych członków:

  • SPZOZ w Parczewie
  • SPZOZ w Kędzierzynie Koźlu
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  • EDICOM

Gratulujemy i witamy na pokładzie!