Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali odbyło się w dniu 23.03.2023.

Przyjęto nowych Członków Polskiej Federacji Szpitali:

  • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc, Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
  • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o.
  • Poznańskie Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o. Sp.k. 
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
  • Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur
  • Hospital Investment Group Sp. z o.o.
  • Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy i gratulujemy dołączenia do najbardziej reprezentatywnej organizacji szpitali w Polsce!

Podczas Zebrania Zarządu omówione zostały ostatnie działania prowadzone w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i w Europie.

PFSz gościło Wiceprezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, p. Daniela Rutkowskiego.

Agencja, w nawiązaniu do trwającego pozyskiwania informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także danych dotyczących struktury zatrudnienia oraz innych informacji na temat sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, przedłużyła termin przekazania raportu.

Przedmiotowy raport będzie można wgrywać za pośrednictwem aplikacji apprkp.aotm.gov.pl do dnia 06.04.2023 r.

Link do komunikatu na stronie poniżej, niezwłocznie informacja zostanie także zamieszczona na stronie startowej aplikacji.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/komunikat-przedluzenie-terminu-przekazania-danych-o-wynagrodzeniach-osob-zatrudnionych-w-podmiotach-leczniczych/


W trakcie posiedzenia Zarządu został przedstawiony także pierwszy draft projektu propozycji reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce PFSz-SYSTEM.