W dniu 22.09 br. odbyło się Zebranie Zarządu Federacji. Omówione zostały kwestie finansowe, członkowskie, konferencyjne, publikacje i stanowiska PFSz, obecność w mediach oraz działalność zespołu Młodych Menedżerów Medycyny. Podjęto także dyskusję na temat ustawy z dnia 8 czerwca 2017r poz. 1473- o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Szczegółowy raport:

 • rozmowa dot. Programu Wymiany Menedżerów HOPE Exchange – propozycje uczestników, szpitali oraz harmonoram
 • ustalenia dot. Jesiennej Konferencji Programowej w Nieporęcie w dniu 07 Grudnia 2017
 • uzupełnienie kalendarza o konferencje:
  • Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia 19-20.10.2017
  • Bałtyckie Forum Zdrowia 10.11.2017
  • Konferencja dot. RODO 13.11.2017
  • 3 Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej 5.03.2018
  • Konferencja PFSz w Zamościu 17.05.2018
  • Hospital Management 21-22.06.2018
 • omówienie udziału Polskiej Federacji Szpitali w tworzeniu Kodeksu Branżowego dot. ochrony danych w sektorze ochrony zdrowia
 • wnioski z warsztatów współorganizowanych z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej
 • raport Młodych Menedżerów Medycyny
  • projekt reorganizacji SOR-u w jednym ze szpitali, w których zespół MMM odbywał praktyki
  • wizyta w Kenii – nawiązana relacja z Africa Healthcare Federation, Ministerstwem Zdrowia, NHIF (odpowiednik NFZ-u) oraz Polską Agencją Inwestycji Handlowych. Współorganizowanie Polsko-Kenijskiej misji gospodarczej w ochronie zdrowia w lutym/marcu 2018

 

Przyjęci nowi członkowie oraz członkowie wspierający:

 • SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
 • Microsoft sp. z o.o.
 • Neosystem sp. z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW