Zarząd Polska Federacja Szpitali podczas posiedzenia 23.03.2023 przyjął Zwiazek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego w poczet członków wspierajacych PFSz (jako lokalny związek szpitali).

“Dziękuję Prezesowi Władysław Perchaluk oraz wszystkim Dyrektorom Szpitali zrzeszonych w #ZSPWS za zacieśnienie współpracy z #PFSz – oczywiście z wzajemnym poszanowaniem”mówi Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz.

Nasza wizja to: zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami. #razemmozemywiecej
#teamPFSz

 

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został utworzony w 2016 roku przez dyrektorów 16 szpitali powiatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Dzisiaj organizacja liczy 23 placówki. Zrzesza wyłącznie szpitale publiczne i umacnia ich pozycję na mapie ochrony zdrowia w Polsce poprzez ścisłą współpracę polegającą m.in. na:

  • kompleksowej ochronie prawnej,
  • kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej,
  • wspólnych zakupach i polityce zakupowej,
  • wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych opiniowaniu aktów prawnych.

*Zdjęcia pochodzą z posiedzenia Zarządu PFSz 23.03.2023