Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Polską Federacją Szpitali,

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

VII BAŁTYCKIE FORUM ZDROWIA

10.11.2017r.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

Motywem przewodnim Konferencji jest Koordynowana Opieka Zdrowotna. Towarzyszyć jej będzie wizyta studyjna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Informacje dla autorów:

Możliwość publikacji artykułów (20 miejsc) w języku polskim lub angielskim pod warunkiem uczestnictwa w Konferencji, przejścia procesu recenzyjnego oraz uiszczenia opłaty:

Handel Wewnętrzny (12 pkt. MNISW w 2016 r.)

http://ibrkk.pl/id/63/Handel_Wewn%C4%99trzny

Opłata za artykuł: 450 zł + 23% VAT

Informacja o kosztach:

 Konferencja ma charakter BEZPŁATNY.
Zakwaterowanie, podróż oraz wyżywienie uczestnik opłaca we własnym zakresie.

Ważne daty:

Zgłoszenie udziału wg załączonego formularza na:

kowalik.joanna@wneiz.pl

Do 15.07.2017

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu na:

magdalena.sobon@usz.edu.pl

Do 15. 02. 2018

Proces recenzyjny

Do 31. 03. 2018

Powiadomienie i finalna wersja artykułu

Do 30. 04. 2018

Publikacja

Do 31. 12. 2018

Rada Programowa Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska (US, PTKOZ) – Przewodnicząca Mgr Krystyna Pieczyńska (Dyrektor ZCO) – Wiceprzewodnicząca
Prof. nadzw. dr Jarosław J. Fedorowski (PTKOZ, PFSz) – Wiceprzewodniczący

Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (US) -Wiceprzewodniczący

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński) Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński) Prof. US dr hab. Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) Dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz (Uniwersytet Szczeciński) Dr Mirela Romanowska (Uniwersytet Szczeciński)
Dr Magdalena Soboń (US) – Sekretarz Konferencji
Mgr Joanna Kowalik (US) – Menedżer Konferencji

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska Menedżer Konferencji,

przyjmowanie zgłoszeń: mgr Joanna Kowalik kowalik.joanna@wneiz.pltel. kom: 514 595 141
Sekretarz Konferencji, przyjmowanie artykułów: dr Magdalena Soboń magdalena.sobon@usz.edu.pl
tel. kom: 602 375 340
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
dr Mirela Romanowska

Tematyka publikacji:

  1. Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ)
  2. Zmiany systemowe w ochronie zdrowia a KOZ
  3. Zarządzanie chorobą (disease management) i przypadkiem(case management)
  4. Zarządzanie obsługą klienta
  5. Zasoby ludzkie w opiece zdrowotnej
  6. Wyzwania IT w sektorze zdrowia
  7. Analiza kosztów w opiece zdrowotnej

 

Wstępna agenda Konferencji:

Piątek, 10.11.2017, WNEIZ

Godziny

Aktywność

Uczestnicy

9.00-10.00

Rejestracja

10.00-11.30

Debata I; w planie

transmisja on-line

podamy wkrótce

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Debata II; w planie

transmisja on-line

podamy wkrótce

13.30-15.00

Prezentacje

wg zgłoszeń

15.00-16.00

Przerwa obiadowa

16.00-18.00

Wizyta studyjna w ZCO (opcjonalnie)

18.00-

Networking (część nieformalna)

Język konferencji: polski