Czy Twój szpital jest gotowy na dyrektywę fałszywkową?
Sprawdź podczas webinarium Polskiej Federacji Szpitali, fundacji KOWAL i GS1 Polska!

Od 9 lutego 2019 roku produkty lecznicze wydawane na receptę będą znakowane kodami kreskowymi GS1 DataMatrix. Ta zmiana wynika z unijnych regulacji prawnych zwanych dyrektywą fałszywkową[1].

W wyniku zmian prawnych wszystkie szpitale będą zobligowane do weryfikowania i wycofania niepowtarzalnego identyfikatora z krajowej bazy danych poprzez skanowanie kodów kreskowych GS1 DataMatrix.

Polska Federacja Szpitali, organizacja GS1 Polska oraz Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – zapraszają wszystkie szpitale do udziału w bezpłatnym webinarium, w trakcie którego przedstawione zostaną założenia prawne i ich aspekt praktyczny. Zapraszamy zarówno dyrektorów, jak i średnią kadrę menedżerską oraz osoby zainteresowane tematem.

Wiedza pozyskana w trakcie webinarium pozwoli Państwu:

  • ocenić gotowość Państwa placówek do realizacji założeń dyrektywy fałszywkowej,
  • uzyskać informacje na temat wykorzystania skanowania kodów kreskowych na rzecz większej efektywności procesowej,
  • zaplanować ewentualne prace informatyczne.

Serdecznie zapraszamy!

27 listopada 2018 o godz. 10.00

Link do rejestracji: http://bit.ly/webinar-szpitale

[1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady