Promujemy jakość w ochronie zdrowia.

Spotkanie z Dyrektor Zarządzającą ds Akredytacji Międzynarodowej w Accreditation Canada Kateriną Tarasovą odbyło się 25.04.2018. Tematem spotkania była m.in. organizacja Polsko-Kanadyjskiego Szczytu Zdrowia nt. jakości w 2019 roku, współpraca z PFSz na polu tworzenia standardów w ochronie zdrowia oraz projektów edukacyjnych. Odwiedziliśmy Instytut Onkologii oraz spotkaliśmy się z dwoma Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Zdrowia: Marcinem Czechem oraz Zbigniewem Królem.