Zmiana daty Akademii PFSz zaplanowanej na 9 czerwca 2022 i zaproszenie na Kongres Humanizacji Medycyny w dniu 9 czerwca 2022.

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz, Szanowni Prezesi i Dyrektorzy firm – członków wspierających PFSz,

Polskiej Federacji Szpitali zależy na konstruktywnej dyskusji, wymianie doświadczeń i konstruowania konkretnych wniosków i kierunków rozwoju na przyszłość, a projekty jakie realizujemy każdego roku tworzone są z myślą o potrzebach polskich szpitali, zainteresowaniach ich liderów, jak i aktualnych zmianach w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zależy nam także na współpracy z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Nowy cykl pod nazwą Akademia PFSz ma zachęcać do dyskusji w gronie specjalistów, interesariuszy, dostawców usług jak i strony rządowej. Wśród kluczowych tematów poruszymy: jak tworzyć POZ przyszłości, jak budować zielony szpital w Polsce, jak wdrażać zarządzanie danymi, robotykę medyczną oraz jak dbać o wellbeing pracowników i swój.

Pierwsze warsztatowe spotkania Akademii PFSz zaplanowane było na 9 czerwca, jednak ze względu na odbywającą się w tym samym czasie konferencję organizowaną na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Agencji Badań Medycznych pod nazwą: Kongres Humanizacji Medycyny, postanowiliśmy zmienić datę naszych warsztatów aby umożliwić Państwu w pełni uczestnictwo w Kongresie Humanizacji Medycyny. (data KHM została ustalona już po ogłoszeniu daty Akademii PFSz)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, szczegóły: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl

Kongres związany będzie z upowszechnianiem idei humanizmu. W ramach wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia uwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego. Celem Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych,  mogą być jeszcze bardziej utrudnione. Podczas wydarzenia eksperci poruszą kwestie relacji międzyludzkich, roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie odnosząc się do kwestii organizacyjnych, etycznych i psychospołecznych.

Kongres adresowany do pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia oraz dyrektorów i menadżerów szpitali.

Jako Polska Federacja Szpitali będziemy obecni podczas Kongresu i mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem właśnie tam. Nowy termin Akademii PFSz zostanie podany jeszcze w czerwcu.

SAVE THE DATE!

Już dzisiaj zapraszamy na Jesienną Konferencję Programową PFSz, organizowaną 1 grudnia 2022 (czwartek), w centrum konferencyjnym hotelu Novotel Centrum Warszawa.

Szczegóły i zapisy już we wrześniu!

Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz