Postulat Polskiej Federacji Szpitali dotyczący zmian w katalogu kar umownych dla szpitali uwzględniony !

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 12.11.2019 w odpowiedzi na stanowisko PFS, zapowiada podjęcie przez NFZ prac nad aktualizacją taryfikatora kar umownych w najbliższym możliwym czasie.

Działamy na rzecz poprawy sytuacji polskich szpitali niezależnie od ich modelu własnościowego, poziomu zabezpieczenia, profilu specjalizacyjnego, wielkości, czy lokalizacji.

https://www.pfsz.org/2019/10/03/pfsz-o-niewspolmiernych-karach-dla-szpitali/