Biuletyn Szpital Magazyn Polskiej Federacji Szpitali PFSz nowa szata graficzna okładka grafika kolor

Już we czwartek 7 grudnia zostanie opublikowany 18. numer Biuletynu SZPITAL w nowej, nieco odświeżonej szacie graficznej!

Znajdziecie w nim Państwo m.in:

  • podsumowanie stanowisk PFSz w 2023 roku
  • Nowoczesna rejestracja medyczna – odbiera wszystkie połączenia, aktualizuje dane w systemie, wspiera pacjenta.
  • PEM w naszym otoczeniu. Bezpieczne i zgodne z normami
  • IC Solutions- automatyczna digitalizacja zgód pacjenta w Twoim szpitalu
  • Czy ransomware to zagrożenie dla szpitali?
  • Obowiązek raportowania i monitorowania dawek promieniowania jonizującego dla placówek medycznych
  • Rozszerzenie roli położnych: klucz do rozwiązania trudności na rynku pracy
  • Badania z zakresu medycyny pracy w diagnozie wypalenia zawodowego.
  • Kampania odwołuje nie blokuje
  • Zmiany w PFSz- 2023 rok

Zachęcamy do czytania!

Biuletyn Szpital Magazyn Polskiej Federacji Szpitali PFSz 2023 nr 18