Newsletter Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, 30.05.2020

Brexit

19 maja 2020 Wielka Brytania przedłożyła do negocjacji z Unią Europejską projekt porozumienia w zakresie uznawania kwalifikacji pracowników. Podpisanie porozumieniem zgodnie z planem ma mieć miejsce w listopadzie 2020.

Proponowany projekt porozumienia ma być dyskutowany przez EU i Wielką Brytanie, ale na dzień jego ogłoszenia ma on wymiar bardziej praktyczny, aniżeli inne obowiązujące już umowy handlowe z UE, jednak mniej uproszczony niż system wynikający z Dyrektywy 2005/36.

Na podstawie planowanego porozumienia, pracownicy medyczni nie będą mogli korzystać z automatycznego uznawania ich kwalifikacji. Nowy reżim uznawania kwalifikacji będzie według założeń oparty na ocenie jakości dyplomów (wymagania krajowe będą porównywane z analizą programu nauczania uniwersytetów).

Projekt porozumienia nie zakłada powstania list krajowych dyplomów korzystających z bezpośredniego uznania przez Strony porozumienia.

Opracowała

Anna Warczyńska

HOPE Liaison Officer (PL), Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej PFSz